Gode linker


Inspirerende og nyttig informasjon om "mormonere"


Man finner store mengder informasjon på internett om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Her har vi valgt ut noen solide nettsteder som gir både god og nyttig informasjon."Og ettersom ikke alle har tro, søk derfor flittig og lær hverandre visdoms ord, ja, søk visdoms ord fra de beste bøker, søk lærdom ved studium og også ved tro." (L&P 88:118)


Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.