Bibelens syn på åpenbaring i vår tid


Hva mente egentlig apostelen Johannes da han i sin profetiske åpenbaring skrev en avsluttende advarsel om ikke å legge til eller trekke fra?Bibelen - Guds ord

Hva er Bibelen?

Bibelen er Guds ord. Den er en samling av skrifter som ble skrevet over en periode på omtrent 1600 år av forskjellige forfattere. Omtrent 400 år etter Kristus ble 66 selvstendige bøker/skrifter samlet sammen i èn bok, nemlig Bibelen.

Ordet Bibel kommer fra det greske Biblia som betyr Bøker. Hvis man slår opp i et leksikon vil vi kunne finne følgende definisjon av begrepet Bibel: "En hellig bok for de kristne. En samling av oldtidsskrifter som inkluderer bøkene fra både det gamle testamentet og det nye testamentet."

En av de 66 bøkene som vi finner i Bibelen ble skrevet av apostelen Johannes. Han mottok en storslått åpenbaring om fremtiden og det han skrev ned kjenner vi i dag som "Johannes Åpenbaring". Han avslutter sitt store profetiske verk med følgende ord:

"Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; og om noen tar bort noen av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok." (Joh. Åp. 22:18-19)

Misforståtte bibelvers

Dette er et av de mest misforståtte og misbrukte skriftstedene i hele Bibelen. Det har blitt brukt av predikanter over hele verden til å fortelle menneskene at Gud ikke lenger vil tale til oss, men at vi har mottatt alle Guds ord. Selvfølgelig vil en nøye gjennomlesing av teksten vise meget klart at åpenbareren Johannes snakket bare om sin egen bok og ikke om en hel samling av hellige skrifter. Moses brukte et lignende uttrykk da han talte til Israel i fordums tid og sa:

"Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe ifra...". (5. Mosebok 4:2). I det 12. kapittel i samme bok sa Moses følgende: "Alle de bud jeg gir dere, skal dere legge vinn på å leve etter. Du skal ikke legge noe til og ikke trekke noe fra." (vers 32).

Kan noen tro at Moses med disse ord nedla et forbud mot alle senere åpenbaringer og mot alle bøker som måtte kalles for hellig skrift i årene fremover? Hadde han makt til å sette munnkurv på alle fremtidige profeter og forby dem å tale eller skrive slik Gud ville de skulle gjøre? Selvfølgelig ikke, ellers ville vi ha vært foruten det meste av det gamle testamentet og hele det nye testamentet.

Slik var det også med Åpenbareren Johannes. Da han advarte mot tilføyelser i Åpenbaringens bok, talte han bare om denne boken og insisterte på at ingen forsøkte å forandre eller forvrenge det han hadde sagt. Bibelens skrifter ble ikke samlet før over 300 år senere, så han kan umulig ha siktet til den.

Videre forteller bibelforskere oss at Johannes skrev sitt evangelium ETTER (altså senere enn) Åpenbaringens bok, og hvis dette er riktig, er det enda et eksempel på at Johannes overhodet ikke tenkte på å utelukke andre skrifter, men bare på å beskytte denne spesielle Åpenbaringens bok mot forandringer eller forvrengninger.

Flere skriftsteder om profeter og profetier:

"For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene." (Amos 3:7)

Jesu egne ord om fremtidige profeter (sammenlign med hendelsene ved gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke): "Derfor sender jeg til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene og forfølge fra by til by." (Matteus 23:34)


Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.