Hører Gud mine bønner?


- og vil han svare meg?


Hvordan du kan kommunisere med Gud og gjenkjenne Den hellige ånds milde og stille svar.


Gud hører og besvarer dine bønner Jesus sa: "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for" (Matt. 7: 7-8).

I Jakobs brev finner vi dette løftet: "Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile". (Jakobs brev, 1:5).

Moronis løfte lover en bekreftelse fra den Hellige Ånd om at Mormons Bok er Guds ord - et løfte gitt til dem som oppriktig ber om det (Moroni 10:3-5).


Er løftene om bønnesvar sanne?


La oss lese Moronis løfte nøye:

"Se, når dere leser dette - hvis Gud har en vis hensikt med at dere skal lese det - vil jeg be dere innstendig om å minnes hvor barmhjertig Herren har vært mot menneskenes barn, fra Adam ble skapt og like ned til den tid når dere mottar dette, og overveie det i deres hjerter.

Og når dere mottar dette, vil jeg be dere innstendig om å spørre Gud den evige Fader, i Kristi navn om ikke disse ting er sanne. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere ved Den Hellige Ånds kraft.

Og ved Den Hellige Ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting."

Løftet er ikke til å misforstå: Når man mottar Mormons Bok og leser den, er man lovet å få en bekreftelse om bokens sannhet dersom man oppriktig ber Gud om det. Boken har kommet frem for å være et mektig vitne i vår tid om at Jesus Kristus er Guds Sønn.


Hva kreves det av deg for at du skal få en slik bekreftelse?


  1. At du leser i boken.
  2. At du tenker over Guds barmhjertighet.
  3. At du er åpen for muligheten for at Mormons Bok er sann.
  4. At du med et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og med tro på Kristus gjennom bønn spør din himmelske Fader om Mormons Bok er sann.
  5. At du er villig til å lytte etter og akseptere svaret.

Hvordan kan Gud svare deg?


Gud svarer på bønner på mange måter, for eksempel gjennom den Hellige Ånd. Du kan da oppleve en varm eller svulmende følelse i brystet eller magen, eller du kan få en fredelig, beroligende og bekreftende følelse. Det kan også være at du føler en sterk entusiasme eller takknemlig glede.

Kanskje får du ikke en direkte fysisk følelse i det hele tatt, men blir fylt med en bevisshet om hva som er Guds vilje. Han kan svare oss ved å påvirke våre tanker og gjøre at vi ser ting klarere. Noen ganger får vi ikke det svaret vi ønsket oss. Kanskje det var noe vanskelig vi håpet Herren skulle bekrefte at vi slapp å gjøre? Som å be noen om unnskyldning, tilgi noen, omvende oss fra noe, være ærlig, ta et vanskelig men riktig valg eller å stille opp for noen som trenger hjelp? Klarer vi da å akseptere at Guds visdom er større enn vår egen, og at hans vei er den beste for alle? Skriften sammenligner ofte tro på Kristus og følsomheten for Guds stille og milde hvisken til din ånd som et lite frø som må gis næring og tid før det kan vokse opp og bli en plante med stor kraft.

Du kan også oppleve at du får bønnesvar ved å lese i Skriftene. Gud kan også svare deg via andre mennesker, eller gjennom opplevelser i hverdagen som gjør at det svaret du har søkt bringes til din bevissthet.

Vi oppfordrer deg til å lese Mormons Bok og å ta løftet i Moroni 10:3-5 på alvor. Dette er et av Guds viktigste løfter til mennesker i dag. Mormons Bok er beregnet på vår tid - for å føre mennesker til Kristus!

Du kan få tilsendt eller utlevert Mormons Bok gratis uten forpliktelser ved å kontakte Kirken. Du kan lese Mormons bok online ved å klikke her.


Relaterte artikler:
Bønn – en samtale med Gud

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.