Thor Heyerdahl og Mormons bok


Gikk Thor Heyerdahl god for Mormons bok? Hva sa han om boken, og hvorfor?


For mange nordmenn som opplevde Thor Heyerdahls eventyrlige liv, ekspedisjoner, prosjekter og reiser gjennom store deler av 1900-tallet, fremstår han som en av de få norske heltefigurene i nyere tid.


Thor Heyerdahl og Mormons bok

Da jeg vokste opp var Thor Heyerdahl en unik norsk helt — en astrolog, historiker og ikke minst eventyrer som brøt grenser og utfordret etablerte meninger. Han våget å legge ut på heltemodige reiser som bare han trodde var mulig, og stakk hodet frem med egne tanker og ideer på en måte som ikke var vanlig i det norske jantelov-samfunnet. For et spennende liv han levde. Jeg beunderet ham, og fortsatte å beundre og følge med på Thor Heyerdahls prosjekter da jeg ble voksen.

Som barn fikk jeg bl.a. vite at Heyerdahl i 1970 hadde ledet en ekspedisjon med et skip han bygde i Egypt av papyrus-siv. Skipet kalte han Ra II, og med det seilte han over Atlanterhavet fra Marokko til Barbados. Dette gjorde han for å bevise at gamle middelhavsfartøy bygget før Columbus kunne ha klart en enveisreise til det gamle Amerika ved å følge havstrømmene.

Koblingen til Mormons bok

Reisen med Ra II hadde dermed store fellestrekk med Lehis reise over havet som vi leser om i Mormons bok og som fant sted ca. 600 år f.Kr. Blant norske medlemmer av kirken fikk Thor Heyerdahl en ekstra stor stjerne da han gjennom sin ekspedisjon over havet altså hadde bevist at reisen til folket i Mormons bok var fullt mulig. Inntil da hadde kritikere vist stor skepsis til reisens sannsynlighet. Da Heyerdahl så bekreftet dette i intervjuer som bl.a. ble trykket i norske aviser, vakte det stor oppmerksomhet. Jeg husker selv avisoverskriften "Thor Heyerdahl går god for Mormons bok". At han fortjente sin allerede sterke posisjon på min helteliste var da for alltid bekreftet. Jeg husker jeg også hadde et vagt håp om at han kunne bli medlem av kirken, men selv om det ikke ble slik, slo tanken meg flere ganger om hvor fabelaktig moro og spennende det hadde vært!

Thor Heyerdahls reiser med Kon Tiki og Ra 2
Thor Heyerdahls reiseruter med Kon Tiki og Ra 2. Det er reisen med sivbåten Ra 2 som gjør at historien i Mormons bok er bevist mulig.

Hva sa Thor Heyerdahl om Mormons bok?

Thor Heyerdahl ga flere ganger uttrykk for at han kjente til reisen over havet som beskrives i Mormons bok, og bekreftet at hans oppdagelser stemte med det Mormons bok fortalte. Han mente da både selve reisen og at det var en forbindelse mellom kulturene og folkene i den gamle verden (landene rundt Middelhavet) og den nye verden (Amerika). Når han uttalte seg viste han en verdsatt respekt for både kirken og Mormons bok.

Intervju i kirkemagasinet New Era

I 1972 arrangerte New Era, som var kirkens magasin rettet mot ungdom, et intervju med Dr. Thor Heyerdahl og noen ungdommer fra kirken. Intervjuet dreide seg om selve Ra II-ekspedisjonen, men intervjueren stilte ogs følgende spørsmål:
"Vi studerer alle Mormons bok, og vi vil være interessert i tankene dine om sammenligninger mellom den gamle og den nye verden."

Thor Heyerdahl svarte:
"Vel, jeg er ikke mormoner, og det var ikke på grunn av noen religiøs tro at jeg kom til mine konklusjoner. Jeg forstår det som at vi har kommet til våre konklusjoner ved å bruke helt forskjellige veier. Det jeg kan si er at jo mer forskning jeg gjør, jo mer kommer jeg til en konklusjon om forholdet mellom mennesker i den nye verden til mennesker i den gamle verden som ser ut til å være til fordel for det jeg forstår at dere har kommet frem til gjennom andre kanaler. Fra studiene føler jeg mer og mer sterkt at det er en slags kobling mellom middelhavsområdet og de meksikanske golfområdene."

Samtale med professor Cheesman

I 1989 trykte den Utah-baserte avisen Deseret News en artikkel med tittelen "Thor Heyerdahl's voyages support Book of Mormon, he tells professor". Der beskrives en samtale som Heyerdahl hadde med Paul R. Cheesman, en BYU professor som han også tidligere hadde utvekslet informasjon med relatert til deres felles studier. Samtalen fant sted under en konferanse i New York:

"Under deres samtale på konferansen sa Cheesman at han spurte den oppdagelsesreisende om han noengang hadde mottatt et eksemplar av Mormons bok. Hans svar var: 'Jeg har mottatt hundrevis av dem! Jeg forstår ikke hvorfor dere jobber så hardt med å overbevise folk om at Mormons bok er en korrekt opptegnelse. Jeg har allerede bevist for verden at en slik reise som beskrevet i denne boken er fullt mulig', rapporterte Cheesman at Heyerdahl sa. Cheesman sa at han spurte Heyerdahl om han hadde lest boken, og eventyreren svarte: 'Jeg har alltid lest de delene som er understreket.' Cheesman sa at han spøkefullt lovet å sende ham et eksemplar der alt var understreket."

Thor Heyerdahl ble flere ganger spurt om hans uttalelser om fellestrekkene mellom Ra II og troverdigheten til historien i Mormons bok. Som nevnt ble lignende uttalelser også referert i norske aviser.


Kilder:
- Artikkel i Deseret News (1989)
- Artikkel i VG (papir)
- Intervju i New Era (1972)

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2023 Kristus.no.