En historie om fristelse, prøvelse og motgang


Hva hvis vi kunne se andre menneskers tanker og følelser, deres motiver og hjerters ønsker?


Fristelser, kampen mellom godt og ondt

En mann, som bare noen dager tidligere hadde forlatt jordelivet og gått til åndeverden, fikk anledning til å besøke jorden sammen med en engel.

På veien møtte de en rik, sunn og vellykket mann som av og til ble fristet av en bitteliten djevel.

- "Hva ser du?", spurte engelen sin følgesvenn.
- "Jeg tror denne mannen må være en sann troende, siden han bare blir fristet av en slik liten djevel. Dessuten har han også blitt velsignet med både rikdom og god helse!".
- "Husk det du har sett og det du tenkte", sa engelen før de gikk videre.

Etter en stund kom de til et avsidesliggende sted, der en sliten og syk mann satt på toppen av en gressbakke. Rundt ham var det en hel samling djevler, den ene større og mer ondskapsfull enn den andre.

- "Hva ser du nå?", spurte engelen.
- "Jeg tror denne mannen må være en svak sjel. Han er jo helt omringet av de verste djevler som frister ham så godt de kan, og han er heller ikke velsignet med hverken rikdom eller god helse".
- "Husk det du har sett og det du tenkte", sa engelen igjen.

Mannen ble nå litt forvirret av engelens korte svar, og spurte om han ikke hadde sett og tenkt rett. Engelen svarte:

- "Du så bare det ytre, men Gud ser menneskets indre. Den første mannen elsket denne verdens rikdom, sin egen velstand og det verden ellers tilbyr av kortvarige gleder. Han var svak for den minste fristelse som vil lede ham bort fra veien som fører tilbake til Gud. Alt som trengtes for å holde ham borte, var fristelsene til en bitteliten djevel."

Mannen forstod han hadde tatt feil, men kom plutselig på den andre mannen de møtte.

- "Hva med den andre, stakkarslige mannen da? Hadde jeg rett angående ham?"
Engelen svarte:
- "Den andre mannen elsket Gud og de ting som varer også etter at han forlater dette livet. Han ble fristet og prøvet i mangt og meget, men til tross for den store skaren av djevler som forsøkte å villede ham, holdt han seg nær til Gud og holdt med fred i sitt sinn ut til enden."

Da sa mannen ydmykt til engelen:
- "Nå forstår jeg at det Gud ser hos sine barn, er skjult for mennesker, som bare ser sine søsken fra utsiden."
Engelen svarte:
- "Ja, og den som holder seg nær til Gud og holder ut i store prøvelser, vil veiledes, trøstes og styrkes av den hellige Ånd mens han lever på jorden, og gis en glede og belønning i det neste liv som langt overstiger størrelsen på den motgang han opplevde her."
Bare Gud kjenner ditt hjertes ønsker

Denne oppdiktede historien kan bidra til ettertanke for både dem med store og små utfordringer i livet. Historien indikerer ikke at medgang betyr at en person ikke holder seg nær til Gud.

Herren velsigner oss på mange ulike måter, det er opp til oss å være takknemlige og å bruke velsignelsene til våre medmenneskers beste. Kjærlighet til penger er roten til mye ondt, men med rikdom kan man også velsigne dem som er i nød. Noen av oss rammes av motgang, fristelser og utfordringer som enkelte kan feiltolke som tegn på mislykkethet eller svakhet. Det er bare Gud som ser det enkelte menneskes hjerte, dets ønsker, den sanne karakter og vesen.

"(Jesus) vendte seg til forsamlingen igjen... og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den samme dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli målt." (Matt. 7:1-2)


SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.