Jesus Kristus, verdens frelser
Jesus Kristus - skaper, frelser og dommer

Jesus Kristus leverHvem er Jesus Kristus?

Jesus Kristus og hans rolle som frelser er det sentrale og avgjørende punkt i all oppriktig kristen tro. I Johannes 3:16 leser vi: "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.". En oppriktig tro på Kristus har makt til å forandre menneskers liv, fra det naturlige mennesket til en høyere tilstand, med en forandring i hjertets ønsker.

Jesus sa: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Joh. 14: 6). Jesu Kristi frelsesverk og hans ord er det eneste som fullstendig kan bringe mennesket tilbake til Guds nærhet, både i jordisk og evig forstand. Vi tror på nåde, syndsforlatelse, tro, omvendelse og alle andre prinsipper som ble forkynt av frelseren - og som fremdeles blir forkynt av Jesu Kristi Kirke i vår tid. Jesu sentrale del i Guds frelsesplan for menneskeheten kommer tydeligere frem gjennom kunnskap om tiden før og etter det jordelivet vi nå befinner oss i. Du kan lese mer om frelsesplanen ved å klikke her.

Mormons bok har undertittelen "Enda et vitne om Jesus Kristus". Boken er full av vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds Sønn, at han er verdens frelser, at han lever og at han vil komme tilbake. Den bekrefter at Bibelens beretninger er sanne, og gir oss andre profeters ord om vår frelser, slik det ble gitt dem av Gud ved inspirasjon og åpenbaring.

Uten troen på Jesus Kristus som en tilgivende frelser har vår tro og kirke ingen hensikt.

Anbefalte linker:
www.jesu-kristi-kirke.no
www.sistedagershellige.no
www.mormonsbok.com
www.bibelen.no
www.liahona.no

"Den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet!"
(1. Peters brev, 4:11)www.kristus.no © 2005-2007


Send et postkort med Jesus
SEND ET POSTKORT

Bibelen på Internett
LES BIBELEN

Mormons bok på Internett
LES MORMONS BOK

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
JESU KRISTI KIRKE