Jeg kjenner en mormoner...


Er det noe spesielt jeg bør vite om?


Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?


Mormonere i hverdagen

Kirkens medlemmer oppfordres til å leve aktivt, delta i samfunnet, og glede seg over livets gave. Fra tid til annen dukker det opp misforståelser omkring hvordan medlemmer av kirken egentlig lever. I denne oversikten vil du se at "mormonere" (kallenavnet på kirkens medlemmer) er vanlige mennesker som ikke skiller seg nevneverdig ut fra andre nordmenn.

Kanskje ikke alt er slik som du har hørt fra andre likevel...?

Her finner du svar på ti vanlige spørsmål som mange har om medlemmene av kirken. Ikke teologiske spørsmål, men det vi kan kalle livsstil og hverdagslige tema.

1. Høytider og merkedager


Ja, vi feirer og forholder oss til alle norske høytider og merkedager på vanlig måte, enten det gjelder nyttårsaften, 17. mai, sankthansaften, gebursdager, jul, pinse eller påske.2. I samfunnet


Kirkens medlemmer oppfordres til å engasjere seg og delta i samfunnet, både gjennom politikk, foreninger, organisasjoner og idrett. Vi tror det er viktig å forsøke å bidra til samfunnets utvikling på en konstruktiv og brobyggende måte. Vi håper kirkens medlemmer har det like hyggelig sammen med gode venner utenfor kirken som sammen med trosfrender.3. Uteliv og festing


Et medlem av kirken kan selvsagt gå på diskotek, kino eller restaurant. Det er opp til den enkelte å vurdere hvordan man oppfører seg "passende" når man er ute, og hvilke typer festligheter som er "passende". Foreldre oppfordres til å lære sine barn og ungdommer å holde seg borte fra fester med misbruk av alkohol, dop eller annen adferd som bryter med det de har lært om i kirken. Ungdommen lærer tidlig om begrepet "Velg det rette" (VDR), som er en god påminnelse og rettesnor i hverdagen.


Kirken arrangerer også dansekvelder og aktiviteter der kirkens ungdom kan komme sammen. De kan selvsagt også ta med seg venner som ikke er medlem av kirken. En populær årlig begivenhet i Norge er "Balliaden", et arrangement over flere dager som omfatter bl.a. workshops, sportsaktiviteter og galla/ball.

4. Helse, mat og drikke


Kirken har en "helselov". Kroppen er en gave fra Gud som vi forsøker å ta vare på. Aktive medlemmer benytter hverken tobakk eller alkohol. De drikker heller ikke kaffe og te (men hvis vedkommende liker koffeinfri kaffe eller urte-te kan du gjerne servere det). Du kan også servere alle typer mat. Se også egen artikkel om helseloven / visdomsordet.5. Kristne?


Kirken bærer navnet til Jesus Kristus, Guds Sønn, verdens frelser og forløser. Mormons bok regnes som Guds ord på lik linje med Bibelen, og begge disse samlingene med hellige skrifter brukes om hverandre.


Aktive medlemmer regner i aller høyeste grad seg selv som kristne. De tror at Jesus er veien, sannheten og livet, og ellers alt som Bibelen vitner om. Kirkens egentlige navn er ikke "mormonkirken" (som er et kallenavn), men Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Kirken regnes som tolerant overfor andre trosretninger og dømmer ingen til fortapelse fordi de har en annen tro - snarere tvert i mot.

6. Søndagen


Aktive medlemmer av kirken er trofaste kirkegjengere. Det er vanlig å gå i kirken hver eneste søndag, på både søndagsskoleklasser og gudstjeneste. Resten av søndagen holdes hellig, noe som betyr at man forsøker å unngå f.eks. både jobb og handleturer. Det er vanlig med en avslappende ettermiddag sammen med familie og venner. Man kan også ta en tur i skogen, lese en god bok eller gjøre andre avkoblende ting.7. Klær og mote


Det finnes ingen faste regler om spesielle klesdrakter eller annet som har med utseende å gjøre, men kirkens heltidsmisjonærer går med hvit skjorte, slips og navneskilt mens de er på misjon. Vanlige medlemmer oppfordres til å unngå tøy som kan oppfattes som støtende eller provoserende. Det finnes store mengder passende moteriktig og stilfullt tøy, og man oppfordres til å kle seg både pent, smakfullt og tiltalende, og generelt til å være velstelte. Det oppfordres til å unngå piercing og tatoveringer, noe som stort sett er en vanlig holdning i norsk oppdragelse.8. På jobben


Som kollega eller arbeidsgiver av et medlem av kirken håper vi du har fått en arbeidssom og ærlig person å jobbe sammen med. Det er ingen spesielle ting du trenger å ta hensyn til. På julebordet har du dessuten en potensiell sjåfør som garantert ikke ombestemmer seg i siste liten om hvorvidt han skal holde seg edru eller ikke. :-)9. Kjærester?


Dersom du har blitt kjent med en siste dagers hellig som du liker veldig godt, lurer du kanskje på hva det vil innebære hvis dere blir kjærester. Du bør huske på at mormonere flest har et høyt ønske om å inngå tempelekteskap med et annet medlem av kirken. Slike ekteskap binder både ektefeller og deres barn sammen for all evighet. Dersom din kjæreste er et aktivt medlem av kirken, vil du derfor før eller senere oppleve at han/hun ønsker at du skal undervises av kirkens misjonærer, men det er ingen krav for kirkens medlemmer å gifte seg "innenfor kirken" selv om det er ønskelig og en fordel å kunne dele samme tro i ekteskap og familie.


Du bør i tillegg til dette være klar over at kirkens medlemmer oppfordres til å unngå sex og intim kroppskontakt før man gifter seg, noe som ikke lenger er så vanlig i vår tid.

10. På skolen


Det er ingen spesielle hensyn som må tas overfor barn fra familier i Jesu Kristi Kirke. Barna er vant med hjemme at man velsigner maten (holder bordbønn) man spiser, men foreldrene har ansvar for å lære barna at det er mange som ikke er vant til å gjøre dette. Dette vil derfor ikke være et problem eller tema når skolematen skal spises. Barnet vil trolig finne det naturlig hvis læreren ønsker å synge et bordvers før matpakken skal spises i klasserommet (i den grad dette eventuelt praktiseres i den norske skole i vår tid).


Når det gjelder faget KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) deltar barna selvsagt i undervisningen på vanlig måte. Sjansen er tilstede for at barnet vil være engasjert og interessert i faget, ettersom det er vant til å delta i søndagsskoleklasser i kirken. Der har man åpenhet om at ulike mennesker har ulik tro og at det er viktig å respektere hverandre. Barnet har likevel bevissthet om hva det selv tror på, og kan komme til å gi uttrykk for det i timene. Med andre ord har læreren her en ressursperson i faget. Barna deltar også i skolegudstjenester, turer, prosjekter og alle andre vanlige aktiviteter på skolen på lik linje med de andre elevene.


Dersom du har spørsmål om din kollega, venn eller nabo oppfordrer vi deg til å spørre vedkommende selv. Åpenhet settes pris på. :-)Relaterte artikler:
Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke
Hvem er Jesus Kristus?

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.