Visdomsordet – kirkens helselov


Nei takk, jeg drikker ikke - og ikke røyker jeg heller, forresten!


Medlemmer av Jesu Kristi Kirke tror på prinsippet om en sunn sjel i en sunn kropp, og at kroppen er en gave fra Gud. Denne gaven forsøker vi å ta vare på så godt vi kan.Visdomsordet - alkohol, tobakk, kaffe, te, kosthold

Kirkens helselov – hva og hvorfor?

Visdomsordet stammer fra 1833. Joseph Smiths kone Emma reagerte på at mennene i menigheten tygde skråtobakk under møtene. Hun syntes det var både grisete og lite passende. Joseph ble inspirert av hennes ord og gikk i bønn til Gud for å få råd om saken. Som resultat av denne bønnen fikk han en åpenbaring om at alkohol, tobakk og hete drikker (kaffe/te) ikke var godt for mennesket. Åpenbaringen inneholdt også råd om et sunt kosthold, noe som i vår tid er spesielt aktuelt i den vestlige verden, der kombinasjonen av usunn mat og lite trim er et voksende helseproblem.

Åpenbaringen ble altså gitt i en tid der man ikke hadde noen vesentlige vitenskapelige holdepunkter angående f.eks. nikotin, kullos, tjære, koffein, tein, kolesterol osv. Det var med andre ord en til dels radikal ting å presentere for datidens kirkemedlemmer. Åpenbaringen ble gitt navnet Visdomsordet, og var i begynnelsen kun ment som et råd til de troende. I 1851 ble visdomsordet gjort gjeldende som et bud for medlemmene av kirken.

En sunn sjel i en sunn kropp

Læren om å ta vare på kroppen sin så godt man kan er i tråd med prinsippet om "en sunn sjel i et sunt legeme". Både Bibelen og Mormons bok sier at "kroppen er et tempel for den hellige ånd". Vi skulle derfor passe på kroppen og ikke gjøre ting som påvirker den uheldig. Spesielt skulle vi forsøke å unngå ting man blir avhengig av, det man kaller for vanedannende stoffer. Man skal ikke gjøre seg til slave av noe, men beholde sin frihet til å velge hva man selv ønsker å gjøre. Hvis man er avhengig av f.eks. tobakk er man ikke lenger herre over sin egen kropp. Mange har smertelig erfart hvor vanskelig det kan være å slutte med en slik uvane.

Mange som tidligere f.eks. har røkt eller brukt alkohol, men nå holder visdomsordet, forteller at de ikke savner noen av delene. Følelsen av å bestemme over sin egen kropp er en stor belønning i seg selv. Når Bibelen i tillegg sier at kroppen er et tempel for Den hellige ånd, gir det kraft og økt åndelighet å sørge for å gjøre kroppen til en mest mulig verdig bolig for Åndens påvirkning.

Unngå avhengighet

Et viktig prinsipp i Jesu Kristi Kirke er å unngå avhengighet. Man oppfordres til å være uavhengig og fri, enten det gjelder stoffer (f.eks. koffein, nikotin, alkohol, rusmidler og medisiner), økonomisk fangenskap (gjeld) eller slaveri av ulike typer synd.

Alkoholfrie drikker, cola og urtete

Dersom man liker smaken av øl, finnes det alkoholfrie alternativer som f.eks. Munkholm og Clausthaler. Noen medlemmer drikker koffeinfri kaffe, og det er ingenting i veien for å drikke urtete, for eksempel nypete. Det finnes ingen regel i kirken mot koffeinholdige drikker som f.eks. såkalte energidrikker eller cola-drikker.

Det finnes i dag mengder av forskningsrapporter som klart sier at både kaffe og te er uheldig for kroppen. Misbruk av piller i ulike former gir ofte avhengighet og ulike bivirkninger. Vi oppfordrer derfor alle til å være selvkritiske og våkne i bruken av tabletter og medisiner som gis på resept, selv om dette selvsagt kan være vanskelig i en del tilfeller som f.eks. under alvorlig sykdom.

Løfter om velsignelser

Vi kan gjerne kalle visdomsordet for en helselov. Til dem som følger denne loven er det gitt løfter om både åndelige og fysiske velsignelser. Selv om man fremdeles kan bli syk, vil overholdelse av visdomsordet alltid bidra til bedre både fysisk og psykisk helse. En av de mest innlysende velsignelsene er bedre helse og en bedre alderdom enn man ville hatt hvis man ikke levde et sunt liv. En annen er tilfredsstillelsen av å være fri fra avhengighet av stoffer som tar fra oss handlefriheten. Siden kroppen er et tempel for Den hellige ånd (1. Kor. 6:19-20), vil man også være mer mottakelig for åndelig inspirasjon hvis man holder visdomsordet.


Relaterte artikler:
Tiende og fasteoffer

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.