Jesus – julens store midtpunkt


I desember feirer store deler av verden julehøytiden. Julen og kristen tro henger nøye sammen.


Jesus blir født i Bethlehem De samme juleprinsipper er felles for de aller fleste kristne kirkesamfunn, inkludert medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Juletiden markerer vår Frelsers fødsel, en minnestund om den jordiske innledningen av historiens største kjærlighetsoffer. Jesus Kristus ble født under enkle forhold, et symbol på mangelen på betydning av verdens rikdom. I en hektisk juletid kan mange lett glemme selve julebudskapet.

”Jeg er veien, sannheten og livet”, sa Jesus om seg selv. Han la til: ”Ingen kommer til Faderen uten ved meg”.

Juletiden er en markering av vår Frelsers fødsel, en minnestund om den jordiske innledningen av tidenes største kjærlighetsoffer. Selv om det kan virke som om mange har glemt selve julebudskapet, har vi muligheten til å påvirke vår familie, venner og andre til å huske på julens budskap: Guds Sønn kom til jorden for å tilby frelse, fred og evig liv til alle mennesker.

Den Jesus vi feirer

Vi tror at Jesus fra Nasaret var den store Jehova, Israles Gud. Han kom til jorden i et menneskes skikkelse. Den mannen som skriften forteller om var ikke bare en mann, men Guds enbårne Sønn. Han ble født i en stall i Betlehem under de enkleste forhold. På den måten viste vår Himmelske Fader oss at jordisk velstand er uten betydning sett i et evig perspektiv. Jesus vokste opp og viste egenskaper som forundret dem som levde i hans samtid. Da han var 12 år gammel belærte han de vise om Guds veier. Han er det eneste menneske uten synd, og fullbyrdet sin forsoning i Getsemane hage og på korset.

Ham vi best kjenner som Jesus Kristus, ble av Faderen i foruttilværelsen tildelt den store oppgaven å være denne jordens skaper, frelser og dommer. Hans kjærlighet til oss er så stor at Han frivillig tok på seg alle våre synder, smerter og lidelser, slik at vi kunne bli renset og komme tilbake til vår Himmelske Fader. Det eneste som kreves er at vi aksepterer Kristus som den rensende veien tilbake til Faderen, og motta hans nåde som gir en tro som endrer våre hjerters ønsker. En slik tro er nødvendig for at vi kan ta i mot tilgivelsens gave. Gud tilbyr oss en avtale som er så enkel og god at mange mennesker ikke hverken aksepterer eller forstår den. Man må åpne sitt hjerte for Guds ånds påvirkning for at lyset kan skinne i mørket, og opplyse våre sinn med det som ikke kan forstås hvis vi alene er opptatt av å oppnå denne verdens goder og ære.

Julens virkelige budskap

La oss alle sette av tid til å minnes julens virkelige budskap, slik at vi ikke henfaller til kun å oppleve julehøytiden som en familiefest eller gaveutdeling. La oss lese juleevangeliet i våre familier og synge julesanger. La oss søke å finne tilbake til det julebudskapet som vår generasjon er i ferd med å miste:

"Engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren." (Lukas 2:10-11)

La oss alle bidra til å skape en mer hellig og meningsfylt jul for både oss selv og våre nærmeste.


Relaterte artikler:
Juleevangeliet i Lukas 2:1-20
Hvem er Jesus Kristus?
Apostlenes vitnesbyrd om Kristus
Barmhjertighet vs rettferdighet

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.