Er vi bedre enn andre...?


Er troende mennesker bedre enn andre? Er noen mennesker mer verdt enn andre i Guds øyne?


Hjelpe andre, eller stolthet og selvgodhet?

Enkelte religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?

Gud elsker alle mennesker

I vår Himmelske Faders øyne er alle mennesker like verdifulle. Vi er alle hans sønner og døtre. Når et menneskes liv en gang skal vurderes, er det andre ting enn organisasjonstilhørighet som vil være avgjørende:

Jesus sa: "Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus" (Joh. 17:3). Det er ikke nok bare å erkjenne Guds eksistens. Vår tros oppriktighet, våre hjerters ønsker, vår nestekjærlighet og vårt mot til å gjøre Guds vilje fremfor vår egen vil stå sentralt på den siste dag. En sann tro renser og frigjør, den forandrer hjertets ønsker og dermed også dine gjerninger.

En morsom men tankevekkende historie

Tror medlemmer av Jesu Kristi Kirke at de har en fribillett til himmelriket? Nei, det gjør vi så absolutt ikke. Blant kirkens medlemmer hører man med jevne mellomrom en illustrerende vits om en mann som etter sin død møter Sankt Peter ved himmelporten. Mannen ønskes velkommen inn og blir tatt med på omvisning. Sankt Peter er godt kjent og peker og forklarer med innlevelse:
- "Her holder katolikkene til, her holder jødene til og helt der borte liker metodistene å være". Etter en stund kommer de til et pent, avsidesliggende område, og Sankt Peter begynner å hviske. Mannen spør lavt hvorfor han hvisker? Sankt Peter peker da mot en blomsterkledd bakke, og svarer:
- "Du skjønner, bortenfor den bakketoppen holder mormonerne til, og vi må være veldig stille så de ikke hører oss".
- "Hvorfor det?", spør mannen.
- "Jo, mormonerne tror at de er helt alene her oppe, og jeg vil helst ikke skuffe dem..."

Denne historien blir fortalt blant medlemmer av kirken, ikke fordi vi tror det er slik, men for å hindre hverandre i å gå i selvgodhetens felle. Det er feilaktig å anta at man har en gratisbillett til himmelen, kun på grunn av sitt medlemsskap i kirken, eller at andre gode mennesker ikke skal kunne bli frelst i Guds rike.

Alle mennesker vil få sjansen

Vi tror at de som oppriktig tar imot Jesu Kristi Evangelium mens de lever på jorden, vil påvirkes av troen i en slik grad at det fører til stadig omvendelse og et voksende ønske om å bli mer lik Jesus.

Vi tror at den kunnskap og de ordinanser som Herren tilbyr oss gjennom Jesu Kristi Kirke virkelig er nødvendige for å bli frelst i Guds rike, men ser samtidig at mange blir forhindret fra å ta imot budskapet på jorden. Dette kan skyldes fordommer, miljø, press og forventninger, tilhørighet til andre trosretninger, feilinformasjon, dårlige erfaringer, helsetilstand, oppvekst, oppdragelse og kultur. Andre får enkelt og greit aldri høre om Guds plan i det hele tatt.

Vi tror at alle mennesker før eller senere vil få anledning til å høre evangeliet i sin fylde på en klar og tydelig måte. Da vil de oppriktige og sannhetssøkende kjenne igjen og akseptere den planen som de først fikk høre om som ånder i den førjordiske tilværelse.

Det er ikke opp til oss å vurdere konsekvensen av at andre "takker nei" til evangeliet i sin fylde. Selv om et menneske til og med har fått grundig undervisning av misjonærer i kirken og tilsynelatende har fått kunnskap om alle prinsipper i frelsesplanen, så vet vi ikke om den Hellige Ånd har vært involvert slik at vedkommende kunne få et åndelig vitnesbyrd. Vi vet at det er Ånden som omvender, og ikke informasjon og kunnskap i seg selv. Som medlemmer av kirken er vi kun verktøy i Guds hender til å bringe mennesker til kunnskap om frelsesplanen.

Du skal ikke dømme

Som medlem av Jesu Kristi Kirke forsøker jeg så godt jeg kan å være mer opptatt av "bjelken i mitt eget øye" fremfor "flisen i min brors øye" (Matteus 7:3-5). Selv om dette er en stadig utfordring, så er det viktig å huske at Jesus selv ba oss om ikke å dømme andre: "For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre" (Matteus 7:1-2). Det er stor visdom i dette, nettopp fordi vi med vår sviktende menneskelige forstand ikke har mulighet til å vurdere hva som finnes i andres hjerter. Vi kan ikke se våre medmenneskers tanker, drømmer, smerter, håp og lengsler. Vi vet ikke hvilke erfaringer i livet som hindrer dem i å lytte til Guds ord. Det er kun Gud som er i stand til å vurdere dette, ikke du og jeg.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige forkynner at alle mennesker skal få anledning til å høre evangeliet, enten i løpet av jordelivet eller i åndeverden. Åndeverden er det stedet våre ånder befinner oss mellom døden og oppstandelsen. Der vil vi fremdeles være oss selv, med våre erfaringer, uvaner, holdinger, tro og kunnskap. Det samme vil gjelde alle andre som er der. På den måten blir det ikke lettere å ta imot evangeliet "på den andre siden", men løftet er likevel gitt av Gud: Alle mennesker skal høre budskapet og ta stilling til om de vil akseptere Jesus Kristus som sin Frelser og som utøveren av Faderens frelsesplan. I åndeverden vil de også bli presentert for stedfortredende ordinanser (dåp m.m.) som er blitt utført for dem i kirkens templer på jorden. Disse kan de ta imot og akseptere som sine egne dersom de ønsker det.

Hvert kne skal bøyes

Ethvert menneske som har levd på denne jord må oppriktig komme til det punkt der de innrømmer at de feilgrep de gjorde på jorden ikke kan rettes opp igjen. De kan ikke selv betale gjelden. Intet urent kan komme inn i Guds rike. Denne evige loven kan ikke brytes. Et menneske må derfor angre sine synder og omvende seg. De må ta imot gaven som Jesus Kristus tilbyr alle mennesker - nemlig total utslettelse av våre feilgrep og den frigjørende tilgivelsen.

Ved å erklære at Jesus er Kristus, Guds Sønn, vil du bli renset og verdig til å komme inn i Guds fantastiske rike. Kristus er nøkkelen til porten. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Han er veien, sannheten og livet. Troen på ham forandrer liv og holdninger. Han ble utvalgt av den høyeste Gud til å gjennomføre den store frelsesplan som både du og jeg jublet av fryd for å høre lenge før vi ble født på jorden.

Vi slutter oss til profeten Nephis ord (i Mormons bok), i det han erklærer: "Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi preker om Kristus ... så våre barn kan vite hvilken kilde de må se hen til for å få forlatelse for sine synder." (2. Nephi 25:26)

Jesu Kristi Kirke gir deg svar på de tre evige spørsmål: Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen? Vi inviterer deg til å ta KONTAKT og uforpliktende lytte til budskapet. Hva har du egentlig å tape?


SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.