Søndagsmøter i Jesu Kristi Kirke


Velkommen til søndagens nadverdsmøte og ulike undervisningsklasser i kirken!


Hvordan er en vanlig søndag i kirken? Hvilke møter holdes, og er alle velkommen?


Gudstjeneste, søndagsmøter, nattverd, hjelpeforening, prestedømsmøte, eldstenes quorum i Jesu Kristi Kirke av SDH

Alle møter i kirkebyggene er åpne for alle som ønsker å komme. På søndagene har vi to møter, først nadverdsmøte og så et møte der medlemmene deles i ulike klasser for undervisning.

Nadverdsmøtet / gudstjenesten

Nadverdsmøtet er det møtet som minner mest om en tradisjonell gudstjeneste. Alle (kvinner, menn, ungdom og barn) er samlet på dette møtet. De første ca. 20 minuttene er satt av til åpningssang, åpningsbønn, kunngjøringer og aller viktigst – nadverden. Medlemmene tar del i nadverden til minne om Jesus Kristus og den forsoning han har utført for menneskene. Nadverden er også ment som en fornyelse av det vi lovet da vi ble døpt inn i kirken. Man sier ofte at vi "fornyer våre dåpspakter". I utgangspunktet er det meningen at bare medlemmer av kirken tar i mot nadverden. I vår tid bruker vi brød og vann i stedet for det opprinnelige brød og vin. Unge diakoner eller andre prestedømsbærere deler ut nadverden. Brødet er til minne om Jesu legeme og vannet er til minnet om Jesu blod, slik Jesus selv forklarte det da han innstiftet nadverden sammen med apostlene mens han levde på jorden.

Etter nadverden vil typisk to eller tre av menighetens medlemmer holde tale om ulike tema. Talerene kan være hvilke som helst aktive medlemmer som i god tid i forveien har blitt spurt om de kan tenke seg å holde tale på nadverdsmøtet. Det er altså ikke bare menighetslederen (biskopen) som taler under gudstjenesten.

Undervisningsklasser i kirken

På det andre møtet byttes det annenhver søndag mellom to ulike møtetyper. Den ene søndagen holdes det søndagsskole som er felles for alle voksne menn og kvinner. De i alderen 12-18 er i en egen ungdomsklasse. Barn under 11-12 år er i ulike barneklasser som kalles primær. Den andre søndagen er voksne menn og kvinner delt i to klasser (hjelpeforeningen og prestedømsmøtet) med forskjellige lekser. Fedre og mødre, har noe forskjellige behov, og leksene kan derfor være rettet inn mot f.eks. farsrollen og morsrollen, ektemann og hustru. I praksis fungerer dette veldig fint. Jeg tror jeg de fleste synes det er greit å kunne snakke åpent et par ganger i måneden om ting man føler kvinner forstår best, uten at det er menn til stede - og motsatt. Tilsvarende er ungdommen delt i klasser for unge menn og unge kvinner. Barna er i egne barneklasser (primær). Klassemøtene fungerer som undervisning der alle deltakerene aktivt kan stille spørsmål, svare eller på en oppbyggende måte drøfte ting som kommer opp. En lekseleder styrer undervisningen.

Vekommen til kirken!

Dersom du vil komme på besøk kirken i er det veldig hyggelig! Våre møter bærer preg av verdighet og ærbødighet. Vi er ikke en karismatisk bevegelse med utagerende oppførsel på møtene, men vi tror derimot at den Hellige Ånds frukter er slik apostelen Paulus beskrev det i sitt brev til Galaterne: "Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse." (Galat. 5:22-23)

Du finner en oversikt over kirkens menigheter i Norge og deres møtetider på www.JesuKristiKirke.no.

Du er hjertelig velkommen til kirken!

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.