Den hvite Gud med skjegg som besøkte Amerika


Hvem var den hvite guden som var så vikig i indianernes tro?


Kan så mange sammenfallende karakteristikker av guder og hendelser som samsvarer med den kristne tro og historien i Mormons bok være tilfeldig?


Overalt de reiste i den nye verden, ble misjonærer, nybyggere, kolonister og erobrere fortalt merkelige historier om en hvit besøkende med skjegg som kom i gamle tider - lenge før Columbus - og brakte en høyere sivilisasjon med seg.

Jesus Kristus besøkte indianerne i Amerika etter sin oppstandelse

Den besøkende guden satt dype spor i tro og kultur

Denne besøkende og hans siviliasjon var så bemerkelsesverdig at de innfødte bygde store monumenter og gigantiske bygninger til hans ære. Mange tilba ham som en Gud. Hans symbol, den fjærkledde slangen (se Joh. 3:14), dukket opp i seremonier, malerarbeid, utskjæringer og arkitektur som fremdeles kan sees på forskjellige steder over hele det amerikanske fastland.

Da den fremmede reiste bort, etterlot han folket med et løfte om at han til slutt ville komme tilbake for å herske, og at han ville bringe med seg en gylden tidsalder."

Detaljerte legender og arkeologisk bevis fra et mangfold av gamle amerikanske kulturer inneholder en felles beretning av denne mystiske lyse guden, som av ulike stammer og kulturer kalles f.eks. Quetzalcoatl (Mexico), Gukumatz (Guatemala), Kukulcan (Yucatan), Viracocha (Peru, "Mirakelmannen"), Totem (Alaska), Tacoma (Washington), Montezuma (Pueblos), Tiki (Øy-Herren), Glooskap (Øst-Canada, Mirakelskaperen), Wako (Sør-Amerika "Skaper"), Tupa (Sør-Amerika, "Herre") og mange andre navn.

Christopher Columbus uttalte at de innfødte "var veldig bestemt overbevist om at jeg, med disse skip og menn, kom fra himlene".

Forkynnelse for Maya-folket

Francisco Hernandez, den spanske regjeringens hofflege / sykeprest, ble sendt for å forkynne for Mayaene i de områder hvor spanjolene og kristenheten enda ikke hadde vært. Han rapporterte om det en høytstående høvding fortalte ham da han ble spurt om sin tro. Høvdingen fortalte at "de kjente og trodde på Gud som bodde i himmelen, og at denne Gud var far, sønn og hellig ånd, og at faren ble kalt Izona og hadde skapt alle ting. Sønnen ble kalt Bacab og var født av en jomfru ved navn Chibirias, at hun var i himmelen med Gud, ... og de kalte den hellige ånd for Echuah.

Da han ble spurt hva disse navnene på de tre personene betydde, sa han at Izona betydde den store far, Bacab betydde sønnen til den store far, og Echuah betydde forhandleren, og i sannhet sendte den hellige ånd ned gode ting til gjorden, siden den fylte jorden... med sine gaver og sin nåde."

Les disse punktene, og spør deg selv hvem som beskrives:

 • Født av en jomfru for omkring 2000 år siden i øst.
 • Har en lite kjent barndom, identifisert ved en stjerne.
 • Fremstår som en hellig mann og lærer blant menneskene.
 • Har lys hud, og har skjegg.
 • Går med lang hvit kjortel og sandaler.
 • Blir fristet av det onde og utholder en 40-dagers faste.
 • Bringer et budskap om fred, kjærlighet, omsorg og lever i kyskhet.
 • Ber til sin Fader i himmelen og underviser andre å be.
 • Sier "fø de sultne, bekle de nakne, vis omsorg for de syke, unngå vold".
 • Skapte alle folk og velsignet dem som fulgte ham.
 • Innstifter bekjennelse, nadverd, faste og dåp i vann.
 • Utfører mirakler, går på hånd, helbreder de syke, kurerer de blinde.
 • Har en kropp, men blir likevel tilbedt som en gud av sine tilhengere.
 • Er kjennetegnet ved helbredelse og ved slangen.
 • Er forfulgt av sine fiender, men tilbyr likevel tilgivelse.
 • Blir pint, bærer en tornekrone, og bærer et kors.
 • Blir korsfestet, hans side oppskåret, og vann flommer fra såret.
 • Utgyter sitt blod for våre synder, og mørke oppstår ved hans død.
 • Besøker de dødes underverden, taler om himmel og helvete.
 • Selv om han dør står han opp igjen tre dager senere.
 • Stiger opp til himmelen, der han nå dveler.
 • Vender tilbake til sin trone hos Faderen, som er den øverste Gud i himmelen.
 • Blir en frelser og forløser for alle. Står opp fra de døde.
 • Blir tilbedt som én Gud, men likevel som del av en tredelt guddom sammen med sin far.
 • Blir kalt verdens liv og lys, allmektig, altvitende.
 • Apostler og disipler fortsetter hans arbeid med bygging av templer og altere.
 • Vil vende tilbake for å herske og tilveiebringe oppstandelse og en gylden tidsperiode.
 • Man skulle tro at denne listen beskriver Jesus fra Nasareth, for den inneholder virkelig bemerkelsesverdige paralleller til hans liv slik det beskrives i det nye testamentet i Bibelen. Men, det er ikke Kristus som er beskrevet her, men snarere kultur-helten fra oldtidens Amerika, ja, "den lyse Gud, symbolisert ved den fjærkledde slange, kjent som Quatzalcoatl".

  Jesus besøkte nephitene i Mormons bok etter oppstandelsen

  Listen med uttalelser og beskrivelser av den hvite gud med skjegg på det amerikanske fastland, er hentet fra ulike tradisjonelle legender trodd av innfødte fra både Nord- og Sør-Amerika, skrevet ned av tidlige skrivere etter at europeerene kom til "den nye verden".

  Beskrivelsene og historiene støtter opp om Mormons boks beretning om at Jesus Kristus besøkte folket på det amerikanske fastland etter sin oppstandelse. Han opprettet en kristen kirke blant dem, en kirke som i en betydelig større grad enn i Europa gikk inn i frafall og ødeleggelse de påfølgende 300-400 årene. Mormons bok avslutter sin beretning ca. år 421 e.Kr., da de kristne er så og si utryddet.


  SKRIV UT

  Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.