Hvor velsignet er Norge?


Hva mer kan vi som bor i Norge egentlig ønske oss?


Herren har velsignet det norske folk i stor grad. Vi lever i fred, vår nasjon har større velstand og trygghet enn alle andre land på jorden. Kan det bli bedre?


Er Norge verdens beste land å bo i, eller mangler vi noe?

Som medlem av Jesu Kristi Kirke har jeg glede av å følge med på den store utviklingen som skjer i kirkens vekst rundt omkring i verden. Vi har virkelig blitt en verdensomfattende kirkeorganisasjon, med nesten 17 millioner medlemmer fordelt på over 31 000 menigheter. Vi har rundt 65 000 heltidsmisjonærer som forkynner evangeliet til verdens befolkning. På 90-tallet var vi det raskest voksende kristne kirkesamfunnet i hele verden.

Kirkens utbredelse i Norge

Mens jeg gleder meg over kirkens fremgang, tar jeg også en titt på hvor i verden evangeliet vinner størst gehør. Jeg registrerer at det i Norge finnes rundt 4600 medlemmer av kirken, og at det tallet har stått nesten stille i snart 30 år. Dette betyr at dersom man møter 1200 nordmenn, så vil i snitt bare èn av disse være medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Jeg gleder meg over denne ene sjelen, men tenker likevel enda mer på alle de andre som ikke har tatt imot den gledelige frelsesplanen som Jesus Kristus tilbyr alle mennesker.

Mine tanker går til Chile i Sør-Amerika. Jeg husker da misjonsarbeidet løsnet for fullt der på 90-tallet, og gjorde Chile til det landet i verden med størst vekst for Jesu Kristi Kirke, en vekst som på 20-30 år som var intet mindre enn unik i verdenshistorien. Mens forholdet mellom medlem / ikke-medlem i Norge er 1:1200, så vokste forholdet i Chile til omtrent 1:30. Dette betyr altså at dersom du møter 30 chilenere, så er i snitt en av disse medlem av kirken. Med tilsvarende tall i Norge ville det ha vært rundt 200 000 medlemmer av Jesu Kristi Kirke i vårt land, i stedet for 4600. Ingen land i verden har flere medlemmer i forhold til folketallet enn Chile.

Hva er viktigst?

For bare noen få år siden tok Norge imot en rekke av Chiles borgere som hadde flyktet med sine familier fra politisk undertrykkelse og dårlige levekår. Når vi tar i betraktning Chiles økonomiske og sosiale forhold så har vi lett for å svare "Norge" på følgende spørsmål: "Hvilken nasjon har Gud velsignet mest - Chile eller Norge?". Sett i betraktning av at vi lever i et materialistisk samfunn, så er det kanskje naturlig for oss å tenke slik. Vi måler ofte fremgang, suksess og lykke i materielle goder, og overser at mennesket ikke kan leve av brød alene, slik Jesus sa. Vi trenger også åndelig føde. I en tid da færre og færre nordmenn har en levende og aktiv tro på en himmelsk Fader, på hans sønn Jesus Kristus og på Den hellige ånd, så er det vanskelig å se at vår nasjon virkelig er så storlig velsignet som vi ofte liker å tro.

Åndelig og moralsk forfall?

Joda, vår verdslige velstand er stor, større enn noensinne. Vi har fred og fysisk trygghet. Likevel er det noe som mangler. Det er mer depresjon, mer mistrivsel, flere og flere som fornekter eller betviler Guds eksistens, flere selvmord, flere skilsmisser og mer kriminalitet enn tidligere. Vi overlater våre barn og våre gamle til offentlige og private institusjoner slik at vi kan bruke mest mulig av vår tid på å dekke våre egne behov. Flere og flere aksepterer abort som et forsinket prevensjonsmiddel. Ungdommen eksperimenterer mer enn noensinne med både umoralske og helsefarlige aktiviteter. Listen er lang over eksempler på et åndelig og moralsk forfall. Vår fokus på materiell velstand er i ferd med å kvele vår evne til å lytte til den indre stemmen som inspirerer alle mennesker til å gjøre godt og til å ofre av oss selv for at andre skal bli velsignet.

Nestekjærlighet?

Uttrykket "Først meg selv, og så meg selv, og så min neste hvis det er til mitt beste" er det ingen som liker å beskrive seg selv med. Likevel burde vi alle tenke over om vi er i ferd med å synke ned i denne fryktelige tilstanden av egoisme og mangel på påvirkning av Guds Ånd. Den dagen vi i stor grad slutter å lytte til den indre stemmen, da er vi virkelig overlatt til oss selv, både som nasjon og som enkeltmennesker.

Uten noen form for myndighet til å uttale meg om internasjonale forhold eller om kirkens utvikling i resten av verden, våger jeg likevel å påstå at basert på evangeliets fremgang er Chile en mer velsignet nasjon enn gamle Norge. De er mer velsignet med det som betyr aller mest her i livet, nemlig evnen til å lytte til budskap som har med evige verdier å gjøre - angående vår egen og våre medmenneskers frelse. Dette livet er en prøvestand, en forberedelsestid på det som skal komme. Vår himmelske Faders plan for meg og deg omfatter mer enn noen av oss kan forestille oss, men dette er tiden vi har fått tildelt til å forberede oss på det vi har muligheten til å ta del i (Alma 34:33).

Jeg vil utfordre alle mennesker i vårt fantastiske land til å undersøke nærmere hva Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige virkelig forkynner. Ta kontakt med en menighet eller benytt anledningen hvis misjonærene banker på døren din eller hvis du møter dem på gaten. Vi er ikke innpåslitne mennesker. Vi ønsker bare å fortelle deg om noe som vi av erfaring vet har vært til stor velsignelse for oss i våre liv, og som vi tror vil ha stor verdi for deg også - både mens vi lever på jorden og i evigheten.

Du finner kontaktinfo til kirkens lokale menigheter på JesuKristiKirke.no.

Måtte Herren velsigne og bevare det norske folk - også når det gjelder åndelige ting!


SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.