Misjonærer og misjonærarbeid


Jesu Kristi Kirke har alltid vært en misjonerende kirke


Hvert år reiser tusenvis av unge og eldre misjonærer ut i verden for å forkynne evangeliet og gjøre tjeneste for andre mennesker.


Misjonærer mormoner Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er aktivt engasjert i å undervise det gjengitte evangelium, og følger Bibelens misjonsbefaling: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere." (Matteus 28:19-20).

Hvem er misjonærene?

Mer enn 65 000 frivillige misjonærer over hele verden deler den gleden de har funnet i evangeliet med andre. De fleste av dem er unge og ugifte, og tjener en heltidsmisjon på mellom 18 og 24 måneder der de selv dekker utgiftene til livets opphold. Disse misjonærene deler et budskap om Jesus Kristus og Hans forsoning med alle mennesker. De underviser om vår Himmelske Faders store frelsesplan som gir oss alle muligheten til å komme tilbake til Ham.

Misjonærene er vanligvis mellom 18 og 21 år gamle. Mange pensjonister, både menn og kvinner og ektepar, reiser også på misjon. Det å reise på misjon er helt frivillig, og man mottar ikke lønn eller andre godtgjørelser. Misjonærene avtjener sin misjon der de blir kalt til å tjene av Kirken.

Før man reiser på misjon må man godkjennes av kirkens ledelse. Enhver misjonær blir etter anbefaling fra lokale ledere kalt til sin misjon fra kirkens hovedkvarter. Misjonæren reiser først til et av 15 mulige opplæringssentere verden over for å få en tre ukers opplæring, eller eventuelt ni uker hvis vedkommende skal reise til et land med et fremmedspråk.

Misjonærene er instruert til å ha dyp respekt for landets lover og tradisjoner / skikker i det landet de skal misjonere i. De skal også respektere enkeltmenneskers rett til selv å bestemme hvordan de ønsker å tilbe Gud.

Misjonærenes oppgaver

Misjonærene underviser i evangeliet til dem som er interessert. De utfører også samfunnstjeneste og hjelper mennesker som trenger hjelp. Noen har spesielle oppgaver med helsearbeid, samfunnsoppgaver eller andre behov som kan være aktuelle.

De siste årene har det typisk vært rundt 60 heltidsmisjonærer som tjener her i Norge. Antallet som tildeles Norge har gått noe ned de siste årene, da Kirken stadig utvider misjonsmarken til nye områder.

Hvor kommer de fra?

De fleste misjonærene er unge amerikanske menn og kvinner som har valgt å vie en viktig del av sine unge liv på å bringe mennesker til Kristus. Det finnes også eldre ektepar som misjonerer på heltid i vårt land. Når norske medlemmer av Kirken reiser på misjon, sendes de vanligvis til andre land, men noen av dem blir kalt til å tjene i Norge. I tillegg får vi av og til misjonærer fra andre europeiske land.

Hvis misjonærene banker på din dør eller hvis du møter dem på gaten håper vi du setter av litt tid til å høre på det budskapet de så gjerne vil dele med deg. Dersom du likevel ikke ønsker å snakke med dem, vil de være høflige og ikke opptre påtrengende.

I de ulike lokale menighetene drives det også misjonærarbeid i samarbeid med heltidsmisjonærene. Vanlige medlemmer kan ha oppgaver som lokale misjonærer der forkynnelsen utføres etter behov.

Du kan kontakte en lokal menighet i Norge hvis du har spørsmål om misjonærarbeidet eller det er noe annet du lurer på, eller ringe misjonskontoret på tlf. 67 52 12 70.

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.