Mormonkirken – hva er det?


- og hvor kommer Jesu Kristi Kirkes kallenavn fra?


Kallenavnet mormonkirken brukes av mange, til tross for at kirkens navn er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.


Jesu Kristi Kirkes logo

Selv om kallenavn som "mormonere" og "mormonkirken" ofte høres og leses om kirken, har dette aldri vært kirkens offisielle navn. Kallenavnet kommer av boken Mormons bok, som vi likestiller med Bibelen som Guds ord. Se egen artikkel om Mormons bok.

Boken er forøvrig oppkalt etter en kristen profet som levde rundt år 400 e.Kr. Han forkynte den samme tro og lære som vi leser om i Bibelen. Mormon samlet sammen sitt folks skrifter og opptegnelser til èn stor bok. Boken ble dermed oppkalt etter dens opphavsmann, altså "Mormons bok".

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har sitt hovedkvarter i Utah i USA, i OL-byen Salt Lake City. På verdensbasis har kirken nesten 17 millioner medlemmer. I Norge er det omtrent 4600 medlemmer fordelt på menigheter i byer over hele landet. Kirkens norske nettsted finner du på www.JesuKristiKirke.no.

Kirken har bedt aviser og andre mediekanaler om å bruke kirkens rette navn i stedet for kallenavnet, rett og slett fordi kirkens navn i seg selv gir svar på det spørsmålet mange folk ikke vet svaret på: "Er mormonere kristne". Svaret er et enstemmig og soleklart ja! Vi tror også bokstavelig talt at dette er kirken til Jesus Kristus. Den ble opprettet av ham, og ledes av ham ved åpenbaring. Hva er da mer passende og naturlig enn at kirken bærer Hans navn?


Relaterte artikler:
Jeg kjenner en mormoner
Hvorfor finnes det mormonere?
Hvem er Jesus Kristus?
Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.