Referanser til sement i Mormons bok


Fantes det sement og brukte menneskene i oldstidsamerika sement?


"Da det var lite skog i landet, ble de mennesker som reiste dit overmåte flinke til å arbeide med sement. Derfor bygget de sementhus som de bodde i." (Helaman 3:7, se også vers 9 og 11)


Arkeologien har vist at sement var vanlig på Mormons boks tid
Vi vet i dag at sement var svært vanlig f.eks. i byen Teotihuacan i Mexico, på samme tid som referansene til sement i Mormons bok

"Da det var lite skog i landet, ble de mennesker som reiste dit overmåte flinke til å arbeide med sement. Derfor bygget de sementhus som de bodde i." (Helaman 3:7, se også vers 9 og 11.)

I mange år brukte kritikere av Mormons bok referansene til sement i Helaman kapittel 3 som bevis på at boken ikke var sann. De mente at menneskene i Amerika i Mormons boks tidsperiode hverken kjente til eller brukte sement.

Medlemmer av kirken forsøkte å forklare dette med at det inntil videre ikke var funnet ruiner som bekreftet bruk av sement, eller at det kunne dreie seg om såkalt anakronisme (at det i oversettelsen ble brukt ordet sement for noe som minnet om sement i oldstidsamerika). Gjennom arkeologiske funn er det i dag derimot ingen tvil om at sement laget av kalk / kalkstein var både kjent og benyttet. Referansene til sement i Mormons bok har dermed endret status fra knusende kritikk til solid støtte for Mormons boks ekthet.

Funn av sement i oldtidens Amerika

Det er i nyere tid gjort en rekke funn av bygninger med bruk av sement laget av kalkstein i de områdene vi i dag kjenner som Mexico og Mellom-Amerika. Sementen ble laget av kalkstein, og funn viser at utviklingen startet så langt tilbake som ca. 900 f.Kr. Rundt år 100 f.Kr. eksploderte bruken av sement, blant annet i byen Teotihuacán i sentrale deler av Mexico, som geografisk plasserer oss i det området som av mange ansees som "midt i Mormons bok-land". Det mest interessante er at det ikke minst plasserer oss på nøyaktig riktig tidspunkt i forhold til referansene til sement i Helamans bok.

Det er ikke første gang at oppdagelser innen forskning og vitenskap har talt til Mormons boks fordel. Et annet tilsvarende eksempel er referansene til hester og elefanter.

Ulike eksempler på påståtte anakronismer i Mormons bok har vist at det er grunn til å være tålmodig og vente på at arkeologien i tur og orden igjen og igjen vil bekrefte Mormons boks historie. Av dette lærer vi også at noen ganger kan godt utdannede og velmenende mennesker ta feil, som skriften beskriver:
"Hvor listig er ikke den ondes plan! Hvor selvgode, skrøpelige og tåpelige er ikke menneskene. Når de er lærde, tror de at de er vise og lytter ikke til Guds råd, for de setter det til side og innbiller seg at de vet alt best selv. Derfor er deres visdom tåpelighet, og den gavner dem ikke, og de skal forgå. Men det er godt å være lærd hvis man lytter til Guds råd." (2. Nephi 9:28–29)

Kirkens medlemmer ble latterliggjort på grunn av referansene til sement

Kirkens president fra 1918 til 1945 fortalte om en opplevelse han hadde i 1929 med en velutdannet ung mann, da han ble rakket ned på og gjort narr av for å holde fast på troen nettopp på grunn av sement-temaet. For å rettferdiggjøre kritikken hadde mannen sagt: "Det har aldri blitt funnet og vil aldri bli funnet et hus bygget av sement av de gamle innbyggerne i dette landet, fordi folket på den tiden ikke visste noe om sement."

Heber J. Grant svarte da:

"Det påvirker ikke min tro en partikkel. Jeg leste Mormons bok i bønn og ba Gud om et vitnesbyrd i mitt hjerte og min sjel om dens guddommelighet, og jeg har akseptert den og tror på den av hele mitt hjerte. [...] Hvis barna mine ikke finner sementhus, forventer jeg at barnebarna mine vil gjøre det."

Bruk av sement laget av kalkstein eksploderte rundt år 100 f.Kr. i Mexico
Bruk av sement laget av kalkstein eksploderte rundt år 100 f.Kr i Mesoamerika. Her i talud tablero-stil i Teotihuacan, Mexico.

Kilder:
- Book of Mormon central om sement
- FAIR om sement
- Ancient Engineering Technologies in Teotihuacan


SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.