Sex før ekteskapet


Hvorfor ikke, og hva er kyskhetsloven?Sex hører til ekteskapet

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har ikke tilpasset seg verdens syn på seksualmoral. Gjennom kyskhetsloven har vi en vakker forståelse av hva skaperkraften er, og hvor viktig det er å ikke misbruke denne gaven.

Ekteskapet er gitt oss av Gud

Hvordan kan man forklare at en ugift person som ligger med en annen rammes av budet "Du skal ikke drive hor"? Kan man drive hor hvis man ikke er gift? Ordet "kyskhet" er i ferd med å bli et gammeldags ord i vårt samfunn og seksualmoral er ikke lenger et interessant diskusjonstema for mange.

Kyskhetsloven sier at seksuell aktivitet utenom ekteskapet er misbruk av skaperkraften. Dette kan høres både rart og utrivelig ut for mange i dagens samfunn. Gud er ikke deltaker i en popularitetskonkurranse, og hans visdom og veiledning har gjennom hele menneskets historie ofte pekt i andre retninger enn våre ønsker, lyster og sviktende dømmekraft. Likevel er ikke Guds bud uforståelige eller uforklarlige for dem som søker sannheten og vil lytte med hjertet.

Seksualdriften er en gave fra Gud. Den har to hovedformål:
1) Vi kan bringe barn til jorden og skape familier.
2) Ektefeller føres nærmere hverandre, både fysisk og psykisk.

Kraften til å skape

Vår mulighet til å skape barn viser at vi har en del av guds arv i oss. Gud kan skape, og vi har blitt vist tillit til å ha en liten del av Guds skaperkraft her på jorden. Med denne kraften kan vi gi Guds unike, åndelige sønner og døtre en fysisk kropp. Dette er en fantastisk ting. Denne kraften og de de fysiske følelsene som følger med skal man ikke bruke for å dekke sitt begjær eller sin kjødelige lyst med noen man ikke har inngått forpliktende (ekteskapelige) bånd med. Den er vakker, og skulle de ikke brukes utenfor ekteskapet.

Skaperkraften er hellig, og bruken av den er begrenset til å virke innenfor gitte rammer - innenfor ekteskapets rammer. Ekteskapet er den eneste samlivsform som gjør to mennesker i stand til å forplikte seg til å være hverandre trofaste. Det er ikke bare snakk om et muntlig løfte, men en skriftlig kontrakt som inngås mellom ektefellene. Det er en pakt og et forpliktende løfte som gjøres foran både Gud, stat, familie, venner og bekjente. Jesu Kristi Kirke lærer at ekteskapet er et prinsipp som er innstiftet av Gud og erkjenner samtidig at samboerskap eller andre utenom-ekteskapelige samværsformer ikke er fullverdige eller tilrådelige samlivsformer.

Velsignelsene ved å holde kyskhetsloven

Som de fleste har opplevd så kan det være vanskelig å kontrollere seksuelle følelser og tanker. Dette gjør seg kanskje spesielt gjeldende i tenårene. Det er likevel fullt mulig å holde kyskhetsloven. De som klarer å kontrollere sine lyster på en fornuftig måte vil sitte igjen med mer selvrespekt, åndelighet og klarsyn enn de som ikke klarer det. Dette gjelder også dem som først lærer om dette i voksen alder: Dersom de klarer å endre sin holdning og oppførsel vil de føle seg styrket og opplyst på en helt spesiell måte. Guds Ånd vil slippe til på en måte som tidligere ikke var mulig. Å holde Guds bud skal gi glede og fred, noe som krever en forståelse av hvorfor budet ble gitt.

Konsekvensene av overtredelse

Det er av stor betydning at våre barn og ungdommer tidlig lærer hva denne sterke delen av følelseslivet deres er ment å være sett i lys av Guds plan for oss. Skaperkraften er ikke noe man slenger rundt seg - eller misbruker - det er noe vakkert, noe positivt, ja, en guddommelig gave. Dessverre blir denne gaven ofte kraftig misbrukt i dagens samfunn, noe man ser resultater av over alt: Utroskap og oppløste hjem, skadet selvfølelse, uønskede barn, mangel på vilje til forpliktelse, tap av Den hellige ånds nærvær, mistenksomhet, skyldfølelse, svekket selvkontroll, svekket tro på varige forhold, aborter. Listen er lang.

Ekteskapet

Man kan trygt si at det er en del av meningen med livet å gifte seg og, hvis det er mulig, å få barn (eventuelt adoptere). Allerede i første Mosebok kan vi lese at "det er ikke godt for mennesket å være alene". Det sies også at mannen og kvinnen skal være "ett". Samtidig vet man at enkelte ikke passer til å gifte seg - og at det kan være mange grunner til dette.

Dersom man lar være å gifte seg av egoistiske grunner (spare penger, vil ikke forplikte seg, vil være fri og frank, vil satse på karriere i stedet for å bruke tid på ektefelle og familie e.l.) - da omgår man verdifulle deler av Guds plan for livet på jorden. Ekteskapet er gitt av Gud. Det finnes ingen andre organisasjonsformer enn ekteskapet som i så stor grad vil lære oss prinsipper som er av evig verdi. Dette gjelder områder som tålmodighet, barmhjertighet, kjærlighet, omsorg, forståelse, rettferdighet, ydmykhet, lydighet, trofasthet, ansvarlighet, omtenksomhet, offervilje, forpliktelse og uselviskhet. Ekteskapet er i sannhet et gudgitt prinsipp!

Det kan som sagt være mange grunner til at noen ikke gifter seg, og bare Gud og vi selv kjenner våre hjerter og motiver. Dersom en person med god grunn ikke kan inngå ekteskap så kan man likevel ha et godt liv, også i kirken. Man kan f.eks. bruke ekstra tid på å bygge opp Guds rike og være til velsignelse for sin familie og andre medmennesker. Men, det å danne en familie er gudgitt, og er en gave som enhver som er i stand til det bør ta i mot.

De enslige i Kirken

De som av ulike grunner har vært forhindret fra å finne en evig ledsager mens de var på jorden vil få flere muligheter. Guds plan er rettferdig. De som ikke har hatt anledning til å finne seg en ektefelle å dele hverken jordelivet eller evigheten med i løpet av dette livet, vil få denne muligheten når tiden er inne.

Jesu Kristi Kirke forkynner at ekteskapet og familien kan vare evig, og ikke bare for dette livet. Vi er det eneste kirkesamfunnet som forkynner denne lære, selv om mange mennesker instinktivt føler at dette prinsippet er riktig. Medlemmer av kirken kan besegles til hverandre for all evighet i Herrens hellige templer som i dag finnes over hele verden. Dette er en sentral del av frelsesplanen.


Relaterte artikler:
Evig ekteskap
Bønn: En samtale med Gud

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.