Hva menes med "siste dagers hellige?"


Tror "mormonere" at de er mer hellige enn andre? Hva menes med den siste delen av kirkens navn?


Hva betyr siste dagers hellige

Kallenavn som "mormonkirken" og "mormoner" oppstod på 1800-tallet på grunn av Mormons bok. På tilsvarende måte som Bibelen, inneholder Mormons bok skrifter av profeter som vitner om at Jesus Kristus er verdens frelser. Kirkens fulle navn er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Den offisielle betegnelsen på kirkens medlemmer er "siste dagers hellige", og de er i aller høyeste grad kristne.

De siste dager

Paulus snakket allerede for nesten to tusen år siden om at det var "de siste dager". Kilden for denne informasjonen var Jesu ord om at vi må være våkne, for "snart kommer enden".

Vi kan også relatere uttrykket "siste dager" til at hvert enkelt menneskes siste levedag kan komme raskere enn det man tror. Vi vet jo aldri når vår siste dag kommer. Sett i et slikt perspektiv lever vi alle i de siste dager når det gjelder vår egen frelse. Vår omvendelsestid er mens det enda heter "nå", for vi vet aldri hva morgendagen bringer. Vi skulle derfor ikke utsette vår omvendelsesdag. Dette liv er den tid menneskene har til å forberede seg til å møte Gud (Alma 34:32-34).

Kirken er ikke noen "siste-dagers sekt" som setter datoer for dommedag e.l. eller ser mørkt på livet. Tvert i mot forkynner vi et gledens budskap om fred, Jesu forsoning og Guds hensikt og plan for menneskene. I 2002 uttalte Kirkens president Gordon B. Hinckley at det fremdeles er mye arbeid og hendelser som gjenstår på jorden før Jesu annet komme står for døren. Som det står skrevet: "Den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen." (Se Markus 13:32-36.)

De hellige

Dette uttrykket er ikke noe nytt i kristen sammenheng. I Bibelen leser vi at apostelen Paulus kaller de kristne for "de hellige". På engelsk heter kirken "The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints". I stedet for ordet "holy" brukes altså ordet "saints". Ordet er oversatt til "hellig" på norsk (i mangel på bedre ord), noe som kanskje gir litt feil assosiasjoner.

Vi tror altså ikke at vi er mer hellige eller prektige enn andre kristne, men i følge Bibelen så blir man "helliggjort" i troen, noe som er en mer passende assosiasjon i forhold til denne delen av kirkens navn.

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.