Hensikten med templer og slektsforskning


Templer er ikke som kirker eller møtehus. De er oppført for spesielle individuelle og familieorienterte ordinanser. Her blir familiemedlemmer forenet for evigheten.


Stockholm tempel Kirkens templer er ikke beregnet på vanlige kirkemøter. De blir oppført for spesielle, familie-sentrerte ordinanser, som har til hensikt å knytte familier sammen i en evig enhet. Ingen andre steder kommer Kirkens vektlegging på familien tydeligere frem enn i templet.

I Skandinavia er det templer i Stockholm og København. Det ble i april 2021 vedtatt at et tempel også skal bygges i Oslo i løpet av de nærmeste årene.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige anerkjenner borgerlige ekteskap og betrakter dem som juridisk og moralsk bindende kontrakter. Imidlertid sier Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige at slike ekteskap opphører ved døden og ikke har noen gyldighet på den andre siden av graven.

Det er bare mulig for ekteskapet og familien å fortsette i det neste liv hvis ektepar får sine ekteskap og familier beseglet for evigheten. Slike spesielle vielser og beseglinger må bli utført i et hellig tempel med prestedømmets myndighet.

Barn besegles til sine foreldre

Barn som blir født til et ektepar som er medlemmer av Kirken, og som tidligere er viet i et tempel, blir automatisk beseglet til sine foreldre i en evig familieenhet. Hvis et ektepar blir medlemmer av Kirken etter at de giftet seg, kan de komme til templet for å bli beseglet. Barn som allerede er født inn i ekteskapet, kan så bli med dem til templet for å bli beseglet til sine foreldre i en enkel tempelseremoni.

Siste-dagers-hellige har en sterk tro på familiens evige natur og betrakter templene med spesiell ærbødighet og respekt. De tror også at for at beseglingsordinansene skal være gyldige, må ektemann og hustru vise hverandre fullstendig troskap gjennom hele ekteskapet, så vel som å være tjenestevillige og engasjerte.

Stedfortredende arbeid for de som har gått bort

De siste-dagers-hellige tror at levende etterkommere kan utføre disse vielsesseremoniene og andre religiøse seremonier på vegne av avdøde forfedre. Det er alminnelig praksis at siste-dagers-hellige er stedfortredere for sine egne forfedre i disse seremoniene, som knytter ektemenn og hustruer, foreldre og barn, sammen i en evig enhet.

Slektsforskning / genealogi

Slektsforskning blir høyt prioritert blant de siste-dagers-hellige. Medlemmene betrakter det som en religiøs forpliktelse å finne sine egne familier, slik at de kan utføre ordinanser for sine forfedre. Følgende skriftsted fra Bibelen står sentralt i troen omkring tempelarbeid for de døde:

"Se, jeg sender profeten Elijah til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann." (Malakias 4:5-6)

Profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery ble besøkt av profeten Elijah i 1836 i det nybygde templet i Kirtland, Ohio, og mottok da myndighet og instrukser omkring det store og frelsende slektsarbeid som skulle utføres i templene i vår tid. Han skrev i 1836 et brev om dette arbeidet. Slektsforskning har virkelig vendt fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene.

Familysearch.org

Kirken verdens største samling av genealogiske opptegnelser. Mikrofilmer blir lagret i underjordiske hvelv i nærheten av Salt Lake City, men det finnes kopier i hundrevis av slektshistoriske biblioteker over hele verden for å hjelpe andre å finne sine forfedre. Etter at internett ble tilgjengelig for alle, har bruken av mikrofilmer i slektsforskningen blitt erstattet med internett-baserte tjenester.

Kirken har over 5000 slektshistoriske senter fordelt på 145 land. I tillegg kan alle også gratis benytte www.familysearch.org, en svært omfattende og anerkjent online ressurs der man kan finne og utveksle slektshistoriske opplysninger, samt lage slektstrær.


Relaterte artikler:
Evig ekteskap
Dåp for de døde

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.