Vil Gud tilgi meg?


Kan du få Guds tilgivelse selv om det du har gjort er svært alvorlig?


Svaret er 100 % ja. Ordet evangelium betyr godt budskap. Det gode budskapet er at Gud tilbyr å stryke ut våre synder gjennom Jesu forsoning. Tilgivelsens mirakel åpner veien tilbake til Gud.


Jesus tar på seg våre synder for å sette oss fri
En av de mest rørende historiene i skriften er om Jesus og kvinnen som hadde blitt grepet i hor. Jesus ble fylt av medlidenhet for henne. Han kunne se inn i hennes hjerte, fylt av anger og fortvilelse. Han ga henne himmelens tilgivelse, og ba henne ikke synde mer.


Hvordan få Guds tilgivelse?

Gud har lovet at alle som tror på Jesus og hans rensende kraft, angrer og omvender seg fra det gale de har gjort, vil bli tilgitt! La oss se nærmere på hvordan dine synder kan vaskes bort:

1. Du må oppriktig forsøke å gjøre godt igjen det gale du har gjort. Si unnskyld til dem du har gjort galt mot, og be om deres tilgivelse. Søk fred og forsoning.

"Hvis du kommer til meg eller ønsker å komme til meg og husker at din bror har noe imot deg, gå da først til din bror og forlik deg med din bror, og kom så til meg i hjertets fulle oppriktighet, og jeg vil ta imot deg." (3. Nephi 12:23-24)

2. Du må oppriktig både ønske og gjøre alt du kan for ikke å gjøre det gale igjen.

"Gå bort, og synd ikke mer fra nå av." (Joh. 8:11).

3. Du må oppriktig angre på dine synder. Knel ned for din himmelske Fader i bønn og fortell hva du har gjort. Be i tro om tilgivelse gjennom Kristi forsoning.

"Han ofrer seg selv som et offer for synd for alle dem som har et sønderknust hjerte og en angrende ånd" (2. Nephi 2:7, 3. Nephi 9:20). "Hver gang de omvendte seg og ba om tilgivelse med ærlig hensikt, ble de tilgitt." (Moroni 6:8)

4. Du må tilgi andre som har gjort noe galt mot deg.

"Når dere ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger." (Markus 11:25-26).


Tror du på Guds løfte om tilgivelse?

Da Alma fortalte sin sønn Helaman om sin store omvendelse (Alma 36:17-21), sa han blant annet: "Jeg ble ikke lenger opprevet ved tanken på mine synder. Hvilken glede og hvilket strålende lys jeg så! Ja, min sjel ble fylt med glede, like stor som min smerte hadde vært." Alma opplevde altså å gi slipp på syndens kvaler, skam og smerte. Han stolte på tilgivelsen som Jesu forsoning ga løfte om, og gikk videre i livet med glede over den barmhjertighet han hadde blitt vist til tross for sine store synder.

Uansett hvor mye vi har syndet, kan vi alltid gjennom tro, anger og omvendelse bli tilgitt. Noen synder kan være lettere å rette opp enn andre, men Jesus Kristus garanterer total tilgivelse for alle synder. Og – han er ivrig etter å tilgi!

Apostelen Boyd K. Packer sa:

"Med unntak av de helt få som går til fortapelse, er det ingen vane, ingen avhengighet, ingen opprør, ingen overtredelse, ingen frafall og ingen kriminell handling som er unntatt løftet om fullstendig tilgivelse. Det er det som er løftet om Kristi forsoning [...] Ikke gi opp hvis du først mislykkes. Ikke gi opp. Den strålende morgenen kommer."


Ikke gjøre det gale igjen?

Angående punkt 2 over, så vet vi av menneskelig erfaring at omvendelse kan være en prosess, og at det kan skje tilbakefall. Dette skal ikke være en unnskyldning for å gjøre det gale igjen, men en erkjennelse av at vi er svake og avhengige av den nåde som Gud tilbyr oss. Det er også viktig å vite at dersom vi har tilbakefall, så fører hver omvendelse oss nærmere målet mens vi vandrer videre i livet sammen med Frelseren. Herren sier ikke til deg: "Se, nå feilet du igjen". Nei, han sier: "Se, hvor langt du har kommet — la oss gå videre sammen!"

Det finnes ingen grense for hvor mange ganger Herren vil vise deg nåde og tilgivelse. Han ønsker å fylle deg med sin rensende kraft og kjærlighet som gir en mektig forandring i hjertet. Han ønsker å sette deg fri fra syndens slaveri og løfte deg opp til ditt høyeste potensiale, som en sønn eller datter av Gud: En forandring av dine ønsker, tanker, meninger, følelser og handlinger som gjør at du stadig ønsker å gjøre godt, og ikke ondt. Du kan oppleve en slik forandring, men det betyr ikke at du stopper å være et menneske med gode og dårlige dager.

"Men hver gang de omvendte seg og ba om tilgivelse med ærlig hensikt, ble de tilgitt." (Moroni 6:8). "Se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt, for jeg Herren, kommer dem ikke mer ihu." (L&P 58:42) "Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut." (Apg. 3:19)

Verdighet og frelse handler ikke om å være feilfri, men om å være ærlig og på rett vei. Da er du en Jesu disippel. Du er lovet tilgivelse like mange ganger som du tror, angrer og omvender deg i oppriktighet.

Ingen andre enn Gud kjenner ditt hjertes ønsker og hvorfor enkelte ting er vanskelige akkurat for deg. Han forstår dine indre konflikter, svakheter, byrder fra fortiden og hvor tung kampen for en varig omvendelse kan være. Han vil hjelpe deg, til og med slik at dine svakheter blir til din styrke i fremtiden! (Ether 12:27).


Kilder:
- How can I be forgiven?
- Psykologi: Tre veier til tilgivelse
- God forgives faster than you think
- Mormon beliefs on forgiveness
- Omsorgstjeneste for dem som sitter i fengsel
- The Brilliant Morning of Forgiveness
- Grace and God's gift of love
- Gå bort, og synd ikke mer (video)

Relaterte artikler:
Hvem er Jesus Kristus?
Den levende Kristus
Barmhjertighet vs rettferdighet
Jeg klarer ikke å tilgi andre
Jeg klarer ikke å tilgi meg selv


SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.