Forskning på Mormons bok


Svar på kritikk, samt refleksjon og forskning omkring Mormons bok


Kan forskning og vitenskap bevise åndelige spørsmål? Nei, men tema som blir brukt til å så tvil om for eksempel Gud, evangeliet eller Mormons boks sannhet bør belyses og besvares.


Forskning på Mormons bok

Det er mange kilder til kritisk, feilaktig eller villedende informasjon om kirken. Herren anbefaler oss å søke kunnskap fra de beste bøker (L&P 88:118). Noen ganger kommer vi over lesestoff e.l. som ikke er i den kategorien. Det er ikke unaturlig at noen da kan oppleve usikkerhet eller til og med tvil. Hvis du har blitt fortalt eller lest noe om kirken eller evangeliet som du ikke forstår eller som du føler du må finne svar på, vil vi anbefale at du gjør følgende:

- Be til vår himmelske Fader om veiledning.
- Studer skriftene veiledet av bønn.
- Spør noen i kirken med god kunnskap.
- Les om emnet på kirkens nettsted.

Det kan også være svært nyttig å sjekke ut de mest etablerte og kirkevennlige apologetikk-sidene, f.eks. FAIR, Jeff Lindsay eller et av de andre nettstedene på linksiden til Kristus.no. Det kan også tenkes du finner norske svar på noen av dine spørsmål i artiklene her på Kristus.no.

Om forskning på Mormons bok

Siden kirkens opprettelse har mange vært opptatt av arkeologiske, språklige, geografiske og historiske forhold knyttet til Mormons boks beretninger. Dette har blitt forsøkt brukt av kirkens motstandere for om mulig å motbevis bokens sannhet. Kirken og ulike grupper av medlemmer eller enkeltmedlemmer har på sin side forsket med motsatt intensjon.

Det finnes i dag så mange vitenskapelige "beviser" på at Mormons Bok er en sann beretning at det i seg selv burde være nok til å tiltrekke seg oppmerksomheten om hva boken har å bety for alle verdens mennesker. De påstander og anklager som har blitt lagt frem som om de var beviste sannheter har bit for bit blitt plukket fra hverandre som nettopp det de er, motstanderes forsøk på å konstruere feil eller mangler. Det viser seg likevel at jordiske "bevis" ikke er nok, hverken for eller i mot Mormons bok. Det er kun når ånd taler til ånd at man kan finne varig overbevisning i trosspørsmål.

Vi finner likevel den forskning og "bevisføring" som blir utført omkring Mormons Bok meget verdifull og inspirerende. Ikke minst er den også nødvendig for å vise de troende og oppriktige søkere av sannheten at kritikken ikke er bevis, men simpelthen kirkens motstanderes forsøk på å forhindre eller ta fra andre mennesker sin tro, presentert i en vitenskapelig og tilsynelatende autorisert innpakning.

Vi håper du også finner artiklene interessante.


Relaterte artikler:
Hester og andre dyr i Mormons bok
Sement i Mormons bok
Kiasme (chiasmus) i Mormons bok
Hvit Gud med skjegg i Amerika
DNA / genetikk i Mormons bok
Thor Heyerdahl og Mormons bok
Wordprint (ordavtrykk) i Mormons bok
Joseph Smith, versjoner av det første syn
Abrahams bok - oversettelse og kritikk

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.