Hvem er Jesus Kristus?


– og hvorfor er han så viktig?


Hva betyr det egentlig å tro på Jesus? Kan det ha verdi for deg og dem du er glad i?


Jesus Kristus maleri I Bibelen står det: "Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus." (Joh. 17:3). Det finnes ikke noen annen vei eller noe annet middel som fører til frelse enn i og gjennom Jesu Kristi navn (Mosiah 3:17).

Hva betyr det å kjenne Gud? Å kjenne Jesus? Hvordan kan vi bli kjent med han, og hvorfor skulle vi det? Kan vi kjenne noen vi ikke tilbringer tid med, som ikke har plass i tankene våre og som vi hverken prater med eller lytter til?

En levende tro


En oppriktig tro på Kristus har kraft til å forandre menneskers liv, fra det naturlige mennesket til en høyere tilstand som forandrer ditt hjertes ønsker (Alma 5:12–15). Denne forandringen i hjertet gjør at vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt (Mosiah 5:2) fordi Gud fyller oss med sin kjærlighet (se 4. Nephi 1:15–16 og 2. Kor. 5:17-19).

Jesus sa: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Joh. 14:6). Jesu Kristi frelsesverk og hans ord er det eneste som fullstendig kan bringe mennesket tilbake til Guds nærhet, både i jordisk og evig forstand.

Frelsesplanen


Ingen mennesker er perfekte. Vi gjør alle store og små feil (synder) i løpet av livet. Da er det et enormt dilemma at intet urent kan komme inn i Guds rike (se Alma 11:37). Det betyr at ingen av oss kan kvalifisere til frelse eller tilgivelse. Men Gud har beredt en utvei, fordi han elsker oss (Joh. 3:16). Gjennom forsoningen tok Jesus på seg alle våre feil og svakheter, og vil stryke dem ut som om de aldri har skjedd dersom vi tror på at han har kraft til å gjøre det, oppriktig angrer, slutter å gjøre det gale (omvendelse) og ber om tilgivelse (Apg. 3:19, L&p 58:42).

Uten Kristi forsoning kunne ingen kommet tilbake til Faderen. Himmelen hadde vært stengt for evig. Den store frelsesplanen og Jesu rolle som frelser var derimot planlagt fra før jordens grunnvoll ble lagt. Den åpner effektivt døren tilbake til Gud Faderens nærvær. Alt vi trenger å gjøre er å løfte blikket, ta i mot gaven og bli satt fri (Alma 33:19–23). Se egen artikkel om Guds store frelsesplan.

Les Guds ord


Bibelen er Guds ord. Mormons bok, med undertittelen "Et annet vitne om Jesus Kristus", er også Guds ord. Den bekrefter Bibelens budskap og er full av vitnesbyrd om at Jesus er Guds Sønn og verdens Frelser. Gud taler til oss gjennom Skriftene, slik at vi kan kjenne hans plan, råd og vilje.

Når vi ber oppriktig og personlig til vår Himmelske Fader, leser i Skriftene og holder Guds bud, blir vi stadig bedre kjent med han, føler fred og håp, og gjenkjenner oftere hans kjærlige inspirasjon og veiledning i hverdagen.

Jesus, høyre side og venstre side.
The Last Judgement (John Scott). Se Matteus 25:31–46 og Mosiah 2:38, 2:41. Veggmaleri i Washington D.C. Temple.


Relaterte artikler:
Barmhjertighet vs rettferdighet
Vil Gud tilgi deg?
Sliter du med å tilgi deg selv?
Klarer du ikke å tilgi andre?
Julens store midtpunkt
Juleevangeliet i Lukas 2:1-20
I'm trying to be like Jesus (musikkvideo)
Apostlenes vitnesbyrd om Kristus

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.