Påsken – til minne om forsoningen


Vi vil ønske deg en riktig god påske i det vi minnes vår Frelser Jesus Kristus i denne høytiden som markerer det store sonoffer han gjorde for menneskeheten.


Påsken - forsoning og frelse

Påsken er en ferietid med påskekyllinger og påskeegg, men den kan være så mye mer enn det! Den kan være en familietid og en tid for personlig ettertanke med anledning til å reflektere over og føle takknemlighet for Jesu Kristi forsoning. Gjennom forsoningen åpnet Jesus veien tilbake til Faderen.

"For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Joh. 3:16). Det er verdenshistoriens største gave. Det største og altomfattende offer. Jesus går i forbønn for oss hos Faderen, og har kraft til å sørge for at barmhjertighet og nåde overvinner rettferdighet og straff. Han har betalt prisen for våre synder, og ønsker å vaske dem bort i bytte mot en oppriktig tro på Ham som fører til omvendelse, fred og frihet.

I påsken kan vi spesielt minnes og beveges av det skriften forteller om Frelserens siste dager på jorden som menneske: Hans siste måltid, hans arrestasjon, hans urettferdige dom, hans lidelse i Getsemane hage, hans uverdige og pinefulle død – og til slutt og aller mest – hans seier over både synd og død, hans oppstandelse, slik alt utspant seg i Israel for nesten to tusen år siden.

Med forfrisket kunnskap om at Jesus har beredt vår vei tilbake til vår himmelske Fader kan vi i større grad føle betydningen av påskens budskap, slik at dette kan påvirke våre ønsker og vår oppførsel. Da kan vi slutte oss til profeten Nephis ord: "Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi preker om Kristus... så våre barn kan vite hvilken kilde de må se hen til for å få forlatelse for sine synder." (2. Nephi 25:26).


Relaterte artikler:
Jesus – julens store midtpunkt
Hvem er Jesus Kristus?
Guds frelsesplan

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.