De tre vitners vitnesbyrd


Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris


De tre vitner til Mormons bok opplevde forfølgelse, konflikt og utelukkelse fra kirken. Likevel stod deres historie og vitnesbyrd til verden klippefast resten av livet.


De tre vitner - Cowdery, Whitmer, Harris

I skriftene finner vi følgende regel og prinsipp: "Ved to eller tre vitners ord skal ethvert ord stå fast." (Matt. 18:16, L&P 6:28).

Herren fulgte dette ved å velge ut tre menn som vitner for verden om gullplatene til Mormons bok. De har skrevet og signert sitt vitnesbyrd for all fremtid, om at en engel den 15. mai 1829 viste dem gullplatene som Mormons bok ble oversatt fra, og at Herrens røst befalte dem å bære vitnesbyrd om det de opplevde:

Mormons boks tre vitner

Det bekjentgjøres for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk, til hvem dette verk skal komme, at vi, ved Gud Faders og ved vår Herre Jesu Kristi nåde har sett platene som inneholder disse opptegnelser, som er en beretning om Nephis folk og om lamanitene, deres brødre, og også om Jareds folk, som kom fra tårnet som er blitt omtalt. Og vi vet også at de er blitt oversatt ved Guds gave og kraft, for Hans røst har erklært oss det, derfor vi vet med visshet at verket er sant.

Vi bevitner også at vi har sett graveringene som er på platene, og de er blitt vist oss med Guds, ikke ved menneskers kraft. Og vi erklærer med all troverdighet at en Guds engel kom ned fra himmelen med platene og la dem for våre øyne, så vi så og betraktet platene og graveringene på dem, og vi vet at det er ved Gud Faders og vår Herre Jesu Kristi nåde at vi så og bærer vitnesbyrd om at disse ting er sanne, og det er vidunderlig for våre øyne.

Ikke desto mindre bød Herrens røst oss at vi skulle bære vitnesbyrd om det, hvorfor vi for å være lydige til Guds befalinger bærer vitnesbyrd om disse ting. Og vi vet at hvis vi er trofaste i Kristus, kan vi holde våre klær rene fra alle menneskers blod og finnes ubesmittet for Kristi domstol og bo med Ham i himmelen i evighet. Og ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd som er èn Gud. Amen.

Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris




Hva skjedde med de tre vitner?

Selv om de tre vitner etter noen år forlot kirkefellesskapet, stod samtlige alltid fast på at det de skrev virkelig hadde skjedd.

Oliver Cowdery ble utelukket fra kirken i 1838, midt i en tid preget av indre konflikter og ytre forfølgelse. Han fornektet derimot aldri sitt vitnesbyrd, og ble 10 år senere døpt på nytt og var trofast i kirken til sin død.

David Whitmer kom aldri tilbake, men arrangerte på sine gamle dager en underskriftskampanje der fremtredende mennesker i lokalsamfunnet signerte en erklæring om at han var en pålitelig og troverdig mann. Dette gjorde han for at det i ettertid skulle bevitnes at han til tross for at han gled vekk fra selve kirkeorganisasjonen likevel stod fast på at Guds engel hadde vist ham platene som ung mann.

Etter bruddet under konflikter og forfølgelse på slutten av 1830-tallet, ble Martin Harris døpt på nytt i 1842, og vendte tilbake til kirkens fellesskap på sine gamle dager. Han bekreftet på sitt dødsleie at historien om gullplatene og engelen som viste seg for ham og de to andre mennene virkelig var sann.

William E. McLellins opplevelse

William var en av lederne og en apostel i kirkens første år, før han ble utelukket i 1838 under konflikter i kirken og stor forfølgelse utenfra. På sine gamle dager skrev han i 1871:

I 1833, da mobbene regjerte triumferende i Jackson Co. Mo, flyktet jeg og O. Cowdery fra hjemmene våre lørdag 20. juli, av frykt for personlig vold. Mobben spredte seg og ble enige om å møtes igjen neste tirsdag. De tilbød åtte dollar belønning for alle som ville levere Cowdery eller McLellan i Independence på tirsdag. På mandag snek jeg meg ned til Whitmers bosetning, og der i den ensomme skogen møtte jeg David Whitmer og Oliver Cowdery. Jeg sa til dem, "brødre jeg har aldri sett et åpent syn i mitt liv, men dere menn sier at dere har det, og derfor vet dere det med sikkerhet. Nå vet dere at livene våre er i fare hver time, hvis mobben bare kan fange oss. Fortell meg med frykt for Gud, er Mormons bok sann?" Cowdery så på meg med høytidelighet avbildet i ansiktet, og sa: "Bror William, Gud sendte sin hellige engel for å forkynne sannheten i oversettelsen av den for oss, og derfor vet vi. Og selv om mobben dreper oss, må vi likevel dø mens vi erklærer dens sannhet." David sa: "Oliver har fortalt deg den høytidelige sannheten, for vi kunne ikke ha bli lurt. Jeg erklærer for deg med den største troverdighet dens sannhet!" Jeg sa, gutter jeg tror dere. Jeg kan ikke se noen hensikt for dere å fortelle noe usant nå, når livene våre er i fare."


Relaterte artikler:
De åtte vitners vitnesbyrd
Hva er Mormons bok?

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.