De åtte vitners vitnesbyrd


Som spesielle vitner til ektheten av Mormons boks opprinnelse, bekreftet disse åtte menn at de hadde sett og berørt gullplatene.


De åtte vitner til Mormons bok

I tillegg til de tre vitner, signerte åtte menn en høytidelig erklæring om at de hadde sett og berørt gullplatene som Mormons bok ble oversatt fra.

Mormons boks åtte vitner

Det bekjentgjøres for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk, til hvem dette verk skal komme, at Joseph Smith jun., dette verks oversetter har vist oss de omtalte plater som har utseende av gull, og så mange av bladene som nevnte Smith har oversatt, berørte vi med våre hender.

Vi så graveringene på dem, som alle hadde utseende av gammelt, merkelig utført arbeid. Og dette bevitner vi alle med oppriktighet at nevnte Smith har vist oss, for vi har sett og løftet dem, og vet med visshet at nevnte Smith har platene som vi har omtalt.

Og vi gir våre navn til verden, for å bevitne til verden det vi har sett. Og vi lyver ikke, Gud er vårt vitne.

Christian Whitmer
Jacob Whitmer
Peter Whitmer jun.
John Whitmer
Hiram Page
Joseph Smith sen.
Hyrum Smith
Samuel H. Smith
Hva skjedde med de åtte vitner?

Samtlige av de åtte vitner holdt fast på sitt vitnesbyrd resten av livet, inkludert de fire i Whitmer-familien som ble utelukket fra kirken i 1838 under konfliktene og forfølgelsene som bygde seg opp på den tiden. Det samme gjaldt Hiram Page. Han var inngiftet i Whitmer-familien, og forlot kirkens fellesskap sammen med sin kone i forbindelse med Whitmer-familiens utelukkelse.

William E. McLellin ble en av kirkens 12 apostler i 1835, men kom senere i opposisjon og ble utelukket i 1838 under de samme konfliktene. William beholdt likevel troen på både gjenopprettelsen og Mormons bok. Mot slutten av sitt liv skrev han i 1871-72 om sine opplevelser med flere av både de tre og de åtte vitnene til Mormons bok. Disse dokumentene ble publisert for første gang i 2016.

"Jeg vil fortelle om en omstendighet om et av disse åtte vitnene. Mens mobben raste i Jackson Co. Mo. i 1833, fikk noen unge menn tak i Hiram Page [i skogen], et av de åtte [vitnene], og begynte å slå og dunke ham med pisk og klubber. Han tryglet, men det var ingen nåde. De sa at han var en forbannet mormon, og de mente å slå ham i hjel! Men til slutt sa en til ham: Hvis du vil fornekte den forbannede boken, lar vi deg gå. Han svarte, hvordan kan jeg fornekte det jeg vet er sant? Så slo de ham igjen. Da de trodde han skulle ta sitt siste åndedrag, sa de til ham: Hva tenker du om din Gud når han ikke redder deg? Vel, sa han, jeg tror på Gud. Vel, sa en av de mest intelligente blant dem, jeg tror at den forbannede tosken vil holde seg til det selv om vi dreper ham. La oss slippe ham. Men livet hans var nesten ikke til å redde. Han ble sengeliggende en lang stund. Slik er det med en mann som vet. Kunnskap er hinsides tro eller tvil. Det er absolutt sikkerhet."

Videre forteller William om en annen hendelse, som refererer til John Whitmer.

"I selskap med [en] venn, besøkte [jeg] et av de åtte vitnene [i 1869] - den eneste som nå lever, og han bar et veldig klart og rasjonelt vitnesbyrd, og ga oss mange interessante opplysninger. Han var en ung mann da han hadde disse vitnesbyrdene. Han er nå [var da] sekstiåtte år gammel, og fremdeles er han fast i sin tro. Nå ville jeg spørre hva jeg skal gjøre med en sky av trofaste vitner, som bærer et så rasjonelt og likevel høytidelig vitnesbyrd? Disse mennene, mens de var i beste velgående, så synet til engelen og bar sitt vitnesbyrd for alle mennesker. Og åtte menn så platene og håndterte dem. Derfor visste alle disse menn at de tingene de erklærte var absolutt sanne. Og det også mens de var unge, og nå når de er gamle, erklærer de det samme."

Til tross for konflikter og utelukkelse

Vi ser altså at til tross for at flere av vitnene kom i konflikt med Joseph Smith og/eller kirken når utfordringene ble større enn de kunne håndtere, så holdt de likevel fast på det de bokstavelig talt hadde vært vitner til og vitnet om for både dem rundt seg og hele verden. Det er nærliggende å tro at personer som kommer i konflikt, blir utelukket og for resten av livet bryter kontakten med kirken også skal miste sin tro. Noen av dem trodde til og med at Joseph Smith var blitt en fallen profet, men stod likevel fast på hans opprinnelige profetiske kall og det de hadde vært vitner til. Den beskrivelsen William E. McLellin gir på sine gamle dager er en god oppsummering: "Slik er det med en mann som vet. Kunnskap er hinsides tro eller tvil. Det er absolutt sikkerhet."


Relaterte artikler:
De tre vitners vitnesbyrd
Hva er Mormons bok?

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.