Hva er Mormons bok?


Mormons bok regnes som hellig skrift på lik linje med Bibelen.


Boken inneholder skrifter fra profeter som stammet fra Jerusalem, men reiste over havet til det amerikanske fastland mange hundre år før Kristus.


Mormons bok - oversettelser til ulike språk

Flere millioner mennesker over hele verden regner Mormons Bok som Guds ord på lik linje med Bibelen. Hva handler egentlig denne boken om? Du kan lese Mormons bok på internett.

Omtrent 600 år før Kristus kalte Gud en profet blant Jerusalems innbyggere. Hans navn var Lehi. Gud befalte ham å fortelle folket at de måtte omvende seg fra sitt ugudelige liv ellers ville Jerusalem bli ødelagt. Folk mislikte det han fortalte dem så sterkt at de ønsket å ta livet av ham. Gjennom åpenbaring fortalte Gud Lehi at han skulle ta med seg sin familie og flykte fra Jerusalem. Gud lot dem bygge sterke skip som de reiste over havet med og havnet i det vi nå kaller for Sør-Amerika. Lehi og hans sønn Nephi mottok veiledende og motiverende åpenbaringer fra Herren både før og etter reisen.

Etter ankomsten til Sør-Amerika ble det grunnlagt bosteder og i løpet av hundreårene som fulgte vokste og spredde folket seg utover hele det amerikanske kontinentet og dannet store samfunn og sivilisasjoner der. Gud fortsatte å kalle profeter blant dette folket, på samme måte som han gjorde i det landet som de en gang hadde forlatt, i Israel. Folkets historie, åpenbaringer og kirkearbeid ble nedskrevet av Guds profeter på samme måte som de skriftene som vi kjenner til gjennom Bibelen. Gjennom åpenbaring og profetier ble folket gjort kjent med Jesus Kristus og hans forsonings betydning for menneskenes evige fremtid.

Mormons Bok er historien om og av dette folket, nedskrevet på plater i perioden 600 år f.kr. til 420 år e.kr.

Den første utgaven på engelsk av Mormons bok ble i 1830 trykt i 5000 eksemplarer. Det første språket den ble videre oversatt til var dansk, som ble utgitt i 1851. I Norge benyttet vi den danske oversettelsen inntil den første norske oversettelsen ble ble trykket og utgitt i 1950. Pr. oktober 2020 hadde Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gitt ut mer enn totalt 192 millioner eksemplarer av boken.


Relaterte artikler:
Bibelen og Mormons bok
Joseph Smiths første syn

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.