Utgivelsen av Mormons bok


Fra første utgivelse på engelsk og frem til vår tids utgivelser på 115 forskjellige språk


De involverte følte stor ærbødighet, lettelse og glede når den første utgivelsen av Mormons bok endelig ble trykket og utgitt. Et annet vitne om Kristus kunne nå deles med verden.


Utgivelsen / trykking av Mormons bok i 1830

Første opplag av Mormons bok ble trykt av Egbert B. Grandin i Palmyra, New York, i 1830. Opplaget var på 5000 eksemplarer og de totale omkostninger 3000 dollar.

Joseph Smith: "Forfatter og eier" av Mormons bok?

På tittelsiden i denne utgaven står følgende: "Av Joseph Smith jr., forfatter og eier", og på neste side de fulle opphavsrettigheter. Uttrykket forfatter og eier har vært årsaken til skadelig kritikk fra Kirkens fiender, men ved å bruke en slik formulering, fulgte Joseph Smith bare den lov som på den tid gjaldt for opphavsrettigheter. Denne boken inneholder 588 sider, og vitnenes vitnesbyrd står bakerst i boken. Noen få av eksemplarene inneholder et stikkordregister, men de fleste av dem ble utgitt uten et slikt tillegg.” (25 Rel. Soc. Mag., årgang 14, s. 425)

Samuel H. Smiths misjon og Mormons bok

I de første par år av Kirkens levetid manglet misjonærene traktater og andre trykksaker om evangeliets prinsipper og om gjenopprettelsen og var derfor nesten utelukkende henvist til Mormons bok. Hver enkelt misjonær tok med seg flere eksemplarer av Mormons bok som de forsøkte å selge blant folk, og vanligvis med utmerket resultat.

En av de første misjonærer som dro ut, om ikke den aller første, var profeten Josephs yngre bror Samuel H. Smith. Samuel hadde med seg flere eksemplarer av Mormons bok, men de menneskene han traff, var likegyldige. Til slutt kom han inn i hjemmet til en metodistforkynner ved navn John P. Greene, og han forsøkte å få ham interessert i historien om Joseph Smith og om Mormons boks fremkomst; men hr. Greene fortalte ham at han hverken hadde tid til å lese eller midler til å kjøpe boken da han sto i ferd med å dra ut på en viktig forkynnerferd. Men han sa at hvis Samuel ønsket å legge igjen et eksemplar av boken, ville han forsøke å selge den for ham. Boken ble lagt igjen, og Samuel lovet å komme innom igjen ca. to uker senere for å se hvordan det hadde gått, og deretter dro han videre – litt nedstemt.

I mellomtiden begynte hr. Greene å lese i Mormons bok, mer av nysgjerrighet enn ut fra et ønske om å skaffe seg opplysninger, og han hadde ingen tro på den historien han var blitt fortalt. Desto mer han leste, desto mer interessert ble han, og da han var ferdig med boken, var han overbevist om at den var sann. Han tok boken med seg til John Youngs familie.

John Young var Brighams far, og de leste den. Den ble også lest av familien Kimball og av andre, og dette førte til at John Youngs familie, Heber C. Kimballs familie, John P. Greenes familie (John P. Greene var Lulu Greene Richards bestefar) og andre til slutt ble medlemmer av Kirken. Den misjon Samuel H. Smith utførte i juni 1830, og som han følte var en fullstendig fiasko, førte således til at noen av de mest fremtredende medlemmer som noensinne har mottatt evangeliet, ble medlemmer av Kirken. (Rel. Soc. Mag., årgang 17, s. 425-426. 27 Rel. Soc.)

De første utgaver av Mormons bok

Andre opplag av Mormons bok ble utgitt av Parley P. Pratt og John Goodson i Kirtland. I forordet til denne utgaven sier utgiverne at de har "fått tillatelse til å utstede 5000 eksemplarer av boken av dem som har opphavsretten". Tredje utgave ble utgitt av Don Carlos Smith og Ebenezer Robinson i Nauvoo i 1840 på grunnlag av plater laget av Shepherd and Stearns of Cincinnati, Ohio. Disse platene ble også brukt til nok en utgave som ble trykt i Nauvoo i 1842.

I 1841 utga Brigham Young og apostlene, som dengang befant seg i England, den første europeiske utgave. I de første tre amerikanske utgavene var vitnenes vitnesbyrd trykt bakerst i boken, men i den første europeiske utgave ble vitnesbyrdene flyttet foran i boken, og der har de stått i alle senere utgaver. Denne utgaven skulle ha vært på 5000 eksemplarer, men bare 4050 ble levert. Trykkingen ble utført av J. Tompkinson og Co. i Liverpool. Den andre europeiske utgave ble utgitt av Orson Pratt i Liverpool i 1849.

I 1852 utga eldste Franklin D. Richards den tredje europeiske utgaven, og i denne nummererte eldste Richards versene i bokens kapitler. I 1879 utga Orson Pratt en utgave ved hjelp av galvanoplastiske klisjeer, og i denne utgaven var Mormons bok inndelt i kapitler og vers med fotnote-henvisninger slik boken ser ut i dag. Etter at disse platene var laget, kom det flere opplag i Liverpool som i mange år ble Kirkens hovedkvarter for utgivelse.” (Mag., årgang 14, s. 425-429).

Den første utgave på engelsk som ble utgitt av en misjon i De forente stater, var Kansas City-utgaven, utgitt av James G. Duffin i 1902. Efter den tid har mange utgaver blitt offentliggjort av misjoner og er blitt solgt i tusenvis. Under ledelse av eldste Orson Pratt utga Russel Brothers i New York en utgave på Deseret-alfabetet i 1869.

Den første utgaven av Mormons bok på et annet språk enn engelsk ble utgitt på dansk av eldste Erastus Snow i 1851. Den ble så utgitt på walisisk, fransk, tysk og italiensk i 1852, på hawaiisk i 1855, svensk i 1878, spansk i 1886, maori i 1869, hollandsk i 1890, på samoiansk i 1903 og i årene som fulgte på tahitisk, armensk og en rekke andre språk.

Den danske utgivelsen ble brukt i Norge helt frem til 1950, da den første norske oversettelsen ble utgitt.

Pr. oktober 2020 har Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige trykket over 192 millioner eksemplarer av Mormons bok på 115 språk. Kirkens misjonærer har i mange år gitt Mormons bok gratis til mennesker som er interessert i å lese og lære mer om den.


Relaterte artikler:
Bibelen og Mormons bok
Oversettelsen av Mormons bok
Joseph Smiths første syn

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.